artikel

Alkoholfrågan är i största grad en solidaritetsfråga!

För några veckor sedan deklarerade Göran Persson att det var absolut nödvändigt att sänka spritskatten och fick med sig hela sin riksdagsgrupp. Det var då socialdemokraternas recept mot den ökade privatimporten av alkohol. Vänsterpartiet drev en helt annan linje och gudskelov släppte (s) sin uppgivna alkoholpolitik och sitt bakvända resonemang när det väl kom till budgetförhandlingar.
Mellan 5-7000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Omkring en femtedel av alla som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem. Vissa menar att totalkostnaderna av alkoholmissbruk belastar den svenska ekonomin med upp till 150 miljarder kronor årligen.

Innan folkomröstningen om EU förespeglades det att vår alkoholpolitik inte skulle påverkas av ett medlemskap i unionen. Sanningen är att vi lagt oss platta inför EU och gett upp alkoholpolitiken. Höjningen av införselkvoterna är ett praktexempel på detta. Även om vi fortfarande ligger under EU-genomsnittet har totalkonsumtionen av alkohol stigit kraftigt sedan inträdet i unionen. Det visar sig främst i form av ökade alkoholskador. Det finns också studier som visar att antalet rattfyllerister har ökat. Vi tycker att det är på tiden att vi slutar att utkräva strängare straff för rattfyllerister utan att vi istället angriper huvudproblemet nämligen att vi dricker för mycket alkohol.

När totalkonsumtionen ökar blir på sikt fler människor missbrukare. När den totala befolkningen dricker mer ökar genast antalet våldsbrott. Detta gäller såväl på krogen som i hemmet. Vi vet att det alkoholrelaterade våldet i hemmen mycket hårt drabbar kvinnor och barn. Förutom att kvinnor själva dricker alltmer får de också utstå att misshandlas och förnedras av sina män. Det mest smärtsamma är ändå att så många barn lever med föräldrar som dricker för mycket och att många barn får bevittna våld inom familjen. Barn älskar sina föräldrar och lojaliteten gör att de inte berättar för någon hur de egentligen har det hemma. En del alkoholforskare menar att mellan 70- 80 % av alla våldsbrott begås under påverkan av alkohol. Många poliser hävdar att siffran är än högre. Sambandet är oerhört tydligt och trots detta lägger statsministern inga förslag som skulle minska drickandet.

Vänsterpartiet anser att polisens resurser inte får minskas och anser det oacceptabelt att så stor del av polisens arbete går åt till alkoholrelaterade brott. Lösningen är inte fler poliser utan även här gäller det att se att lösningen är minskat drickande. Nästan all forskning visar att pris och tillgänglighet är de mest verkningsfulla instrumenten när det gäller styrning av alkoholkonsumtionen. Sänkt pris leder utan alla tvivel till ökat drickande. I Finland har det tydligt visat sig att prissänkningen har fått tragiska konsekvenser. Därför pågår diskussioner om att återställa nivån på alkoholskatten.

Alkoholfrågan är i största grad en solidaritetsfråga. Det är inte så enkelt att dom som dricker för mycket får skylla sig själv och bära sina egna konsekvenser. Konsekvenserna drabbar dig och mig, våra barn, vår sjukvård, vår kriminalvård och hela vår välfärd.

Sverige måste verka för en restriktivare alkoholpolitik i EU där folkhälsa går före marknadsintressen. Vänsterpartiet vill att vi prövar frågan att sänka införselkvoterna till vårt land och vi vill ha bättre gränskontroller. Ungdomsmiljöer ska hållas drogfria så långt det går och alkoholreklamen förbjudas. Och naturligtvis motsätter vi oss alla förslag om sänkt alkoholskatt.

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsstyrelse
Yvonne Oscarsson
Alf Norberg
Leif Peterson
Marita Engström
Ann-Renée Forsström
Jan Wahlman
Karin Nilsson
Amelia Morey Strömberg
Leif Bondesson
Annasara Svanteson

Kopiera länk