artikel

Arbete åt alla – men inte till vilket pris som helst!

Vänsterpartiet för en politik för jobb på anständiga villkor. Med små löneskillnader och höga lägsta löner har svenska arbetare sluppit beroende av fattigvård och att ligga samhället till last. Trygghet på jobbet och bra försäkringsvillkor när man blir sjuk eller arbetslös är viktiga förutsättningar för att de anställda ska kunna kräva goda arbetsvillkor och högre löner.
Vi vill inte ha framtidens nya jobb till priset av ett förnedrande arbetsliv och tillbakagång till klassamhällets värsta avarter. Hand i hand med kampen mot arbetslösheten går kampen för en förstärkt arbetsrätt, bättre villkor i arbetslivet och att könsorättvisorna avskaffas.

Vad högern vill är att tvinga arbetslösa att ta jobb till usla villkor. Detta får konsekvenser för de arbetslösa som tvingas leva på skamligt låga nivåer men också för alla löntagare genom att lönenivåerna pressas ner.

Låga ersättningsnivåer innebär en press nedåt på lönerna. Med en ökad desperation hos de arbetslösa ökar möjligheten för arbetsgivarna att erbjuda jobb i lönelägen som idag inte anses acceptabla. Risken är att vi får en utveckling liknande den vi kan se exempelvis i USA. Människor tvingas ha flera jobb för att klara sin försörjning.

Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan högern och vänstern i politiken.

Kopiera länk