artikel

Åttio procent av lönen för hundra procent jobb

Ingen skulle tacka ja till ett sådant erbjudande om det las fram rakt på sak i en förhandling. Men i praktiken är det villkoren för kvinnor på den svenska arbetsmarknaden.
Nästan alla säger att de vill avskaffa löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi har till och med en lag som förbjuder lönediskriminering.

Men när det kommer till kritan verkar ingen tycka att de riktigt har ansvar för att avskaffa lönegapet. Så kan det inte få fortsätta. Självklart har såväl arbetsgivare som fackförbund och politiker ett ansvar.

Vänsterpartiet tar sin del av det ansvaret. Det går att förändra om bara viljan finns. Därför tar vi initiativ både i riksdagen och i kommuner och landsting för att höja kvinnors löner.

Vänsterpartiet vill tillföra offentlig sektor mera pengar för att kunna höja kvinnors löner och anställa flera.

Vänsterpartiet vill införa sex timmars normalarbetsdag på hela arbetsmarknanden. Vi vill börja med kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Kopiera länk