artikel

Sanning och konsekvens

Sjukvårdsrådgivningen i Gävleborg (nedan kallad SVR) startade 10 september 2003. Syftet vara att man snabbt och effektivt skulle kunna lotsa vårdtagarna till rätt vård inom våra sjukvårdsinrättningar i länet.
Det är en verksamhet som successivt effektiviserat sin verksamhet och samtidigt byggt upp ett samarbete med primärvården för att skapa en bra arbetsmiljö för de sjuksköterskor som jobbar där genom att erbjuda arbetsrotation. Verksamheten består av sjuksköterskor med lång och bred erfarenhet av sjukvårdsarbete.

SVR har också under den här perioden deltagit som pilotprojekt för att skapa en nationell sjukvårdsrådgivning. Vår SVR är alltså en verksamhet som legat i fram kant när det gäller utvecklingen av sjukvårdsrådgivningar nationellt, ett faktum som vi länsinnevånare borde vara lite stolta över.
I den borgerliga budgeten som fick majoritet på vårt Landstingsfullmäktige i november fanns det bl.a. ett förslag om att upphandla SVR, detta skulle enligt de borgerliga partierna, samt de som i debatten valde att stödja detta förslag, spara en hel del pengar åt landstinget!

Vilka konsekvenser skulle då en upphandling av SVR få?

Idag har SVR en lönekostnad på över 10 miljoner (10,9) och enligt det borgerliga förslaget skulle man kunna driva SVR med en totalkostnad på 9 miljoner! Observera att detta enl. de borgerliga partierna skulle uppnås med samma åtagande och med samma personalstyrka.
För att få denna ekvation att gå ihop måste alltså SVR ha lokaler och kringutrustning som inte kostar något alls och dessutom kommer varje sjuksköterska att behöva sänka sin lön med minst 50 000 kr/året!
I fullmäktigedebatten argumenterade oppositionsrådet Brink på följande sätt:
Eftersom det privata bolaget Medhelp erbjudit sig att driva verksamheten för endast 7,5 milj tyckte oppositionen att man ”tagit fallhöjd” enligt Brink när man lade sig på 9 miljoner.
Detta kan ju tyckas storsint, frågan är hur storsint en rådgivningssjuksköterska tycker förslaget är eftersom det ena alternativet innebär en lönedumping på 100 000 kr/år medans det andra ”bara” dumpar årslönen med 50 000 kr/år!
Medborgare! Det är hög tid att på allvar börja granska vad som döljer sig bakom borgarnas förslag om privatisering, är det detta som vi verkligen vill?
Slå vakt om vår sjukvårdsrådgivning!

Alf Norberg Landstingsråd (v)

Kopiera länk