artikel

Oppositionen drev igenom en bolagisering av folktandvården med hjälp av de politiska vildarna

Idag (14 feb.) drev oppositionen igenom en bolagisering av folktandvården med hjälp av de politiska vildarna vid Landstingsfullmäktigemötet i Bollnäs.
Vänsterpartiet har hela tiden motsatt sig en bolagisering av Folktandvården eftersom vi anser att det minskar insynen och det demokratiska inflytandet.
Bolagiseringen sätter också styrelsens ledamöter i en aktiebolagssituation, där bolagets ekonomiska intressen går före tandvårdsbehovet. Ett av de borgerliga argumenten har varit att detta på något sätt skulle stimulera personalen, men det finns andra sätt att stimulera personalen till ett större ansvarstagande och vilja till att utveckla verksamheten. Ett utmärkt alternativ är självförvaltningsmodellen som ger de anställda stora möjligheter att själva utveckla sin verksamhet utan att behöva bli privatiserade eller bolagiserade.

Ett landstingskommunalt bolag kan man säga är ett mellanting mellan privat verksamhet och offentlig förvaltning. I landstingskommunala bolag gäller i princip samma regler om allmänna handlingar som hos myndighet. Även om handlingarna är offentliga har personalen inte yttrandefrihet över uppgifter som finns i handlingarna. För anställd i kommunalt bolag gäller samma lojalitets- och tystnadsplikt som för anställd i privata företag. Kortfattat kan man säga att offentlighetsprincipen gäller men yttrandefriheten kan komma i konflikt med bolagets intressen och då går bolagets intressen före!
Ur ett demokratiperspektiv blir bolagiseringen tveksam eftersom det inte är givet att information tillåts nå ut till medborgarna på samma sätt som om det vore en offentlig förvaltning.
Vänsterpartiet tycker också att en så viktig fråga som tandhälsan, inte ska bedrivas som en affärsverksamhet. Organisationen ska vara demokratiskt styrd och behoven av tandvård styra verksamheten.
Dessutom skulle en bolagisering innebära en ökad momskostnad för Landstinget på c:a 12 miljoner och hur man ska finansiera detta har varken borgare eller politiska vildar kunnat svara på.
Borgaralliansen lovade på senaste Landstingsstyrelsemötet att man skulle ge svar på den frågan på Landstingsfullmäktige idag men svaret lyser med sin frånvaro.

Medborgare!
I höst är det val, är det privatvård, utförsäljningar och bolagiseringar som ni vill ha?

Alf Norberg Landstingsråd (v)

Kopiera länk