artikel

Vem är lögnare och svikare?

Marcus Häggström påstår i en insändare att han fört dialog med Vänsterns landstingsgrupp och med mig angående organisationsutredningen (Clarakommittén) så sent som våren 2005.
Det är naturligtvis ett påstående gripet ur luften eftersom våra kontakter med Söderhamnsvildarna upphörde redan på vårvintern 2005!
Jag uppmanade i början av förra året både Marcus och Anna att komma tillbaka till vår landstingsgrupp eftersom det är där vi diskuterar politiska frågor och bryter argument.
Efter att ha blivit kallad idiot, att använda sovjetiskt maktspråk (vad nu det är?), att mina argument liknats vid en domutsaga ur en Kafkanovell och slutligen upprepade gånger blivit kallad för nykommunist så kanske det är förståeligt att jag tröttnade under våren 2005.
Det sista argumentet är särskilt intressant eftersom Marcus själv så sent som ifjol gick omkring med ett brett bälte med hammaren & skäran på och kallade sig för… ja just det!
Vänsterpartiet gick till val på ett politiskt program som jag fortfarande står bakom, då 2002 stod även Marcus bakom det vilket man knappast kan påstå att han gör idag, så frågan om vem som är lögnare och svikare bör man absolut fundera över.
Många funderar säkert vad den s.k. förnyelsen som dessa tre par i Söderhamn ägnar sig åt består av, därför ska jag helt kort beskriva den:
Man har arbetat för skolnedläggelse.
Man har drivit frågan om att avgiftsbelägga skolmat.
Man har aktivt motarbetat en skattefinansierad välfärd.
Man har aktivt tagit ställning för privatisering av sjukvården.
Man har aktivt och i flera skrivelser talat sig varm högre avgifter.
Man har agerat strejkbrytare under rådande konflikt.
Man har inte vid något tillfälle kritiserat borgerligheten men väl angripit vänstermajoriteten
Man har slutligen under en dryg månad ägnat mycket tid och kraft åt att försöka ta makten i Landstinget Gävleborg, naturligtvis tillsammans med sina nyvunna vänner på högersidan.
Man kallar sig fortfarande vänster?

Som det politiska innehållet i denna förnyelse ser ut så finns det väl redan ett parti på högerkanten som driver dessa frågor, varför ska då väljarna som vill ha denna utveckling rösta på några vilsna själar som kallar sig vänster?
Jag har ingen avsikt att i fortsättningen debattera på denna låga nivå i media utan jag låter helt enkelt väljarna avgöra vem som har störst trovärdighet.

Alf Norberg Landstingsråd (v)

Kopiera länk