artikel

Stoppa prostitutionen i samband med fotbolls-VM i Tyskland.

Fotbolls-VM är ett omtyckt och uppmärksammat evenemang. I sommar arrangeras matcher i tolv tyska städer. Tyvärr har denna fest, som miljontals människor gläds åt, en förnedrande baksida. Vänsterpartiet har tagit ställning mot trafficking, prostitution och människohandel och vill nu uppmana andra att göra det samma. Varje individ har ett ansvar för att denna förnedrande och kränkande behandling inte förekommer eller nyttjas.
Tyvärr finns det denna gång en mörk sida av mästerskapen. I anslutning till tävlingsarenor pågår upprättande av bordeller, uppförande av s.k. ”performance boxes”, det vill säga carport liknande moduler för lättillgänglig sex samt nya områden för gatuprostitution. I Hamburg samarbetar polisen med bordellägarna för att hålla en stabil prissättning på ”tjänsterna”. I München beräknas en trettioprocentig ökning av prostitutionen. Meningen är att de män som besöker Tyskland för att se på fotboll också ska erbjudas lättillgängliga sexuella tjänster. Man kopplar på detta sätt ihop prostitutionen med fotboll.

Hela denna människohantering är ovärdig och djupt inhuman. Den visar på en förtryckande kvinnosyn och en nedvärdering av alla de män som kommer för att se på fotboll. Det måste vara i fotbollens intresse att inte förknippas med prostitution, trafficking och inhuman människosyn.

Vi uppmanar alla som står upp för kvinnors rättigheter att ansluta sig till uppropet.

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsårskonferens 18 mars 2006.

Kopiera länk