artikel

Vad händer i Vänsterpartiet?

Året är fyllt av aktiviteter med självklart fokus på valet och jobbkampanjen. Här kan du se en del av planeringen. Kalendariet kommer naturligtvis successivt att uppdateras.
Kalendarium 2006 uppdaterat 060327

April
2 Partiföreningsordförandeträff i Bollnäs, expeditionen
9 Regional valkonferens i Stockholm för: Gotland,
Gävleborg, Uppsala och Östergötland.
10 DS-möte Bollnäs
20-26 Kampanj: Snabbare energiomställning
24 Sista dag för anmälan av kandidater på valsedlarna till Länsstyrelsen.
28 PS-möte

Maj
1 1:a maj, under parollen: Stärk arbetsrätten
8-21 Kampanj: 20 000 nya hyresrätter om året
6 Regional valupptakt i länet
15 Hushållsutskicket klart från distrikten
18 Distriktsordförandeträff i Stockholm

Juni
6-9 Kampanj: Tandvård åt alla
9-10 PS-möte
12-16 Kampanj: Stoppa privatiseringarna

Juli
2-8 Almedalsveckan, Kampanj: Ingen vapenexport till
krigförande länder.
6 Vänsterpartiets dag i Almedalen

Augusti
1 Kampanjen: Höj kvinnors löner initieras
3 Prel. Lars Ohly till Gävle
12 Central valupptakt, Kampanjen: Arbete åt alla
14 Start för centrala valturnéer, valstugor och affischering
19-20 PS-möte

September
17 Valdagen
18 Eftervalskampanj startar
22-23 PS-möte

Oktober
27 PS-möte

November: Valkonferens i distriktet, datum inte fastställt

December
9-10 PS-möte

Kopiera länk