artikel

Hur vi kan nå det balanserade trafiksystemet?

Hur kan vi nå en samsyn kring stadens karaktär där resbehov beaktas med tillgänglighets-, trygghets- och trafiksäkerhetsaspekter tillsammans med trafikens miljöpåverkan?
Det handlar om ett samspel mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt gods- och utryckningstrafiken. Alla dessa delar skapar det trafiksystem vi lever i och med. I Gävleborg har de senaste åren även innefattat en diskussion kring och utveckling av resecentra.

Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfattare i processen att ta fram och förankra en kommunal trafikstrategi, allt efter de egna förhållandena. Sedan TRAST lanserades under 2004 har 500 personer över hela landet genomgått en tvådagars TRAST-utbildning.

Finns intresse för regional utbildning i Gävleborg?

Genom intresseanmälan på http://www.lg.se/X-MaTs/TRAST vill vi skapa oss en bild över intresset för en sådan utbildning under maj. Svar önskas senast måndag den 3 april.

Grundtanken är att erbjuda en dags utbildning med möjlighet till kompletterande dag.
Dag 1: allmän orientering kring TRAST – tjänstemän och politiker
Dag 2: möjlighet till fördjupning – främst riktad till tjänstemän

Målgrupp: Politiker och tjänstemän från kommunernas nämnder och förvaltningar gällande bygg, miljö och trafik. Även andra intresserade är välkomna, exempelvis konsulter inom ämnesområdet och tjänstemän från andra offentliga aktörer.

Kopiera länk