artikel

Den nya franska revolutionen!

Vi hälsar beskedet med stor tillfredställelse att Frankrikes president Jacques Chirac meddelat att skrota ungdomsavtalen, de omstridda lagarna med
specialregler för ungdomars anställning.

Det här är en stor seger inte bara för franska studenter och fackföreningar utan en seger för alla som vill försvara arbetsrätten och inte acceptera försämrade villkor för ungdomar.
Centerpartiets magiska formel för att få unga i arbete med utgångspunkt i det franska lagförslaget är en fadäs. Att utlova förbättringar genom försämringar är inte trovärdigt. Varför skulle det bli bättre om människor lättare kunde avskedas?

När ungdomar efterfrågar arbete och trygghet svarar man med osäkra
anställningar, försök att lagstifta in orättvisorna och göra ungdomar upp till 26 år rättslösa på arbetsmarknaden. Visst kan det underlätta för arbetsgivaren om hans åtagande blir mindre betungande. Det var dock inte detta som framfördes som huvudsyftet. Att införa alltfler särregler i arbetslagstiftningen medverkar till att den urholkas. Särregler leder till nya manipulationer. Vem önskar en försämrad och svagare arbetslagstiftning?

Det är inte vad ungdomar eftersträvar. Ungdomar vill ha riktiga jobb!

Det behövs fler jobb för att få ner arbetslösheten.

Vänsterpartiet kräver 200.000 jobb i offentlig sektor, där behoven är som störst.

Våra barn går i för stora dagisgrupper, gamla nekas hemtjänst, ringer vi polisen får vi vänta länge innan vi får hjälp. Vi behöver anställa fler i offentlig sektor.

Vi behöver fler förskollärare, hemvårdare, undersköterskor, poliser etc.

Arbetslösheten är inte bara dyrbar rent ekonomiskt för samhället, i form av belastning på socialförsäkringar och trygghetssystem, sjukvård m.m, utan särskilt med tanke på individen. Att vara ofrivilligt arbetslös, att inte känna sig behövd , önskad eller efterfrågad kan bryta ner vem som helst.
Vår uppfattning är att varje människa har rätt till arbete! Det är vår
människosyn som ligger till grund för detta.

200.000 nya jobb i offentlig sektor är en investering i en bättre framtid och agerar som en motor även för företagsamheten.

Riksbanksledningen har i en rapport helt nyligen konstaterat att en
offensiv offentlig sektor faktiskt är en av tre faktorer som är av
betydelse för att komma närmare en full sysselsättning.

Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och behöver verkligen komma in i arbetslivet på likvärdiga villkor som andra.

Vi vill stärka deras ställning genom åtgärder som full sysselsättning,
trygga anställningar och en generell välfärd!

Lise-Lott Wikholm

Vänsterpartiet

Kopiera länk