artikel

X-trafik beslutade att sänka åldersgränsen för medresande barn.

Den 20 April tog X-trafiks styrelse beslut om att sänka åldersgränsen för barn och ungdomar som reser i vuxet sällskap. Beslutet togs i ett telefonmöte trots våra invändningar mot sättet på vilket frågan lyfts och skulle avhandlas samt att en så viktigt frågan inte borde avgöras utan beslutsunderlag.

Sänkningen innebär att endast barn upp till 7år reser kostnadsfritt i sällskap med vuxen med nuvarande beslut. Åldersgränsen var tidigare 16år.

Vänsterpartiet har agerat starkt i frågan. Vår ordinarie ledamot i styrelsen (Albert J Gibbs) har reserverat sig mot beslutet och även vår ersättare (Ann-Renée Forsström) har medverkat i den maildiskussion som föregick beslutet.

Vi invänder mot beslutet av följande skäl:

• Det saknas en konsekvensanalys inför beslutet.

• Detta går stick i stäv mot X-trafiks mål ”att få ungdomar
att öka sitt resande, samt att lojalisera dessa för livet”.

• Det går också stick i stäv mot X-trafiks mål att uppfattas
som goda miljöföreträdare.

• Vi befarar att detta beslut leder till att man väljer att nyttja
andra färdmedel.

• Vi befarar ett stort kundtapp som utgörs av
kvinnor, ungdomar och barn. Som likaledes är X-trafiks
största kundgrupp.

• Ur jämställdhetsperspektiv är detta beslut också negativt
då det är kvinnor, i större utsträckning än män som är
beroende av kollektivtrafiken för tillgängligheten i
samhället. Barn och ungdom åker i sällskap oftast med
kvinnor.

Vi menar att man får inte vara mer intresserad av att få en anpassning av taxan med Dalarna och Uppland än att uppnå sina egna mål. Annars har man gått kunnat behålla taxan anpassad med SJ där åldersgränsen på 16 år kvarstår.

Albert J Gibbs
Ann-Renée Forsström
Anna-Maria Forssell Mörk

Kopiera länk