artikel

Angående säsongsanställningar

Just nu eldar Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna på för att göra arbetsrätten till en valfråga. Det de i första hand skjuter in sig på är de förslag som finns i propositionen ”Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen”.
Sedan början av 1990-talet har antalet otrygga visstidsanställningar fördubblats. Över 550.000 människor har idag tidsbegränsade anställningar. Värst är situationen för kvinnor och för unga. Det är ohållbart. De som har en tidsbegränsad anställning kan inte planera sin framtid, har svårt att få hyreskontrakt, banklån etc. Exempelvis har hela 30 % av Hotell och Restauranganställdas medlemmar visstidsanställningar, 14 % av handels medlemmar osv. Framförallt är det ungdomar, främst kvinnor, och människor med invandrarbakgrund som drabbas av otryggheten. Vilket i sin tur också påverkar hälsan och barnafödandet negativt.1990 fanns det tre olika former av visstidsanställningar idag 11.

Det är bakgrunden till lagändringarna som syftar till att stärka anställningsskyddet och motverka att arbetsgivare slentrianmässigt anställer på visstid i stället för att erbjuda fasta jobb. LO och TCO har välkomnat förslaget och menar att detta är den viktigaste reformen på mycket länge. Man påpekar, som TCO:s ordförande, att ”reformen har en mycket tydlig och viktig jämställdhetsprägel”. Hotell- och restaurangfacket, som organiserar flest medlemmar med tidsbegränsade anställningar, säger att förslaget är bra, och efterlyser nu arbete för att få fram lämpliga kollektivavtal.

Lagförslaget innebär att antalet former för korta, otrygga anställningar begränsas.
En arbetsgivare behöver, i motsats till idag, inte ange skälen för att visstidsanställa upp till sammanlagt 14 månader inom en femårsperiod. En visstidsanställning som varar längre än 14 månader övergår till fast anställning. Det samma gäller vikariat efter 36 månaders anställning inom en 5-årsperiod. Lagen är generell och för att hitta former som passar branscher med särskilda krav, som till exempel turistnäringen, så kan undantag från reglerna göras i kollektivavtal.

Den debatt som förs är inte särskilt nyanserad, mins sagt. Svenskt Näringsliv har anfört tonen och på deras hemsida kan man se att de påstår att det blir ”förbjudet med säsongsanställningar” och det är ingen hejd på vilka katastrofala följder detta kommer att få. Men Svenskt Näringsliv bygger sin propaganda på medvetna förvrängningar och felaktigheter. Det är anmärkningsvärt, men förståeligt, eftersom det är ett pedagogiskt problem för dem att argumentera mot viktiga förbättringar för arbetstagarna.

Förslaget siktar på att få bort tidsbegränsade anställningar som inte är motiverade. Vad gäller säsongsanställningar så har turistnäringen, grönsaksodlare, skogsnäringen etc tre möjligheter att anställa säsongsvis.
– den s k fria visstidsanställningen på 14 månader kan fördelas fritt på en femårsperiod
– det är fullt möjligt att ge en person en fast anställning för arbete viss del av året
– avvikelser från lagen kan göras i kollektivavtal

Detta vet förstås Svenskt Näringsliv, inte minst eftersom det nämns uttryckligen i propositionen. Missförståndet och skräckpropagandan är alltså medveten. Motståndet från arbetsgivarsidan handlar i själva verket dels om en ryggradsreflex mot allt vad stärkta rättigheter för löntagarna heter, dels om att de inser att de kan komma att få betala de anställda för otryggheten i säsongsanställningar när frågan ska avgöras i kollektivavtal.

Marita Engström, Ulla Andersson V Gävle, Karin Nilsson V Sandviken

Kopiera länk