artikel

Höj kvinnors löner- Vi ger oss inte

Vänsterpartiets feministiska råd är ute på en landsomfattande turné. Syftet med turnén är att synliggöra viktiga krav för kvinnors villkor på arbetsmarknaden och framför allt att driva kravet på höjning av kvinnors löner.
Feministiska rådet är en del av Vänsterpartiets riksdaggrupp och har som ansvar att granska och lägga förslag ur ett feministiskt perspektiv, att driva debatt och utveckla feminismen i partiets politik.

Kalle Larsson besöker Gävleborg den 11:e augusti och kommer då att
inleda dagen i Gävle med ett besök på socialtjänsten där för att ta
del av ett försök med 6- timmars arbetsdag. Ett försök som kommit till stånd tack vare att Vänsterpartiet i budgetuppgörelser på nationell
nivå fått igenom 100 miljoner till ett antal försök, knutna till
forskning, med 6 – timmars arbetsdag.

Efter Gävle går resan till söderhamn för att på ett torgmöte lyfta upp
kravet på en höjning av kvinnors löner. Än idag är kvinnors löner ca
80% av männens och har så varit i drygt 20 år. Om utbildningsnivå,
arbetstid, erfarenhet m.m räknas bort har JÄMO funnit att 8 % av
löneskillnaderna inte kan förklaras av något annat än könet dvs att
kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete. Kommunal har räknat ut att kvinnor (deras medlemmar) betalar 16.80 /timme hela livet just för att de är kvinnor. Det är det som skiljer lönemässigt.

Hudiksvall får det längsta besöket. Det inleds med ett besök på ett
äldreboende, presskonferens, ett torgmöte och sedan ett öppet möte i Vänsterpartiets Hudiksvalls nya lokal. Under dagen kommer vi att lyfta olika viktiga krav för att likvärdiga villkor på arbetsmarknaden ska uppnås mellan kvinnor och män. Vänsterpartiet har en rad olika förslag såsom:
– Anställ fler i offentlig sektor – Vi vill anställa 200 000 de
närmaste åren
– Medvetna strategier i kommuner och landsting för att höja kvinnors
löner
– Lagstifta om rätt till heltid – deltid ska vara en möjlighet
– Påbörja arbetstidförkortning med sikte på 6 timmars arbetsdag för
alla
– Individualiserad föräldraförsäkring
– Ökade statsbidrag till kommuner och landsting som ska användas
till höjda löner för kvinnor

För ytterligare information kontakta Ulla Andersson 070 -537 8122
eller Lasse Langeborg 026 -61 17 00

Kopiera länk