artikel

Minska klyftorna.

I debatterna kan vi ofta höra om hur många som står utanför samhället och hur vi ska göra för att de inte ska bli fler. Sanningen är den att de riktiga förlorarna är de som redan råkar vara fattiga. Här handlar det om en tredjedel: den fattigaste tredjedelen av svenskarna har blivit 30 procent fattigare mellan 1999 och 2004. Övriga har blivit rikare! Den fattigaste tredjedelen av svenskarna har i dag skulder som överstiger tillgångarna och den fattigaste tiondelen har i genomsnitt skulder på 410 000 kronor. Den rikaste tiondelen har däremot i snitt en förmögenhet på 4,7 miljoner och det är också där man hittar ägarna till 97 procent av alla aktier. De rika blir rikare och de fattigare blir fattigare.

Det finns många sätt att beskriva fattigdom och utanförskap. I Sverige säger vi ofta att ingen behöver lida nöd. Men i verkligheten är det många som står utanför de system som ger social och ekonomisk tillhörighet och trygghet.

Den borgerliga alliansen vill dock spara ännu mer på dem som redan fått betala för krisen: långtidssjukskrivna, förtidspensionärer och arbetslösa. Vi har fått ett debattklimat som inte handlar om vilket samhälle vi vill ha, utan om vilka som åker snålskjuts i försäkringssystemet, om sjuka som "missköter" sig.

Man utgår från att människor "fuskar och lever på bidrag". Återigen vill jag understryka att arbetslöshetsersättning eller sjukersättning inte är något bidrag. Det är en försäkring som utfaller om man skulle ha oturen att råka bli sjuk eller arbetslös. Ingen skulle väl komma på tanken att anklaga någon, som råkat ut för en brand eller inbrott, att ta emot bidrag när de kvitterar ut den försäkring som då utfaller?

I det samhälle vi vill se, känner vi ALLA verklig delaktighet och att ALLA behövs (inte bara näringslivet). För att nå dit måste de generella välfärdssystemen stärkas samtidigt som vi måste satsa särskilda resurser för särskilda behov.

Grunden för utestängningar i samhället är de stora klasskillnader vi ser i Sverige. Bostadssegregationen, den svåra situationen på arbetsmarknaden och den rena diskrimineringen som tillåts fortgå, omöjliggör för många människor att vara delaktig i det svenska samhället. Det är något vi måste förändra!

Som medborgare har du makten och möjligheten att påverka det samhälle du lever i, använd den och gå och rösta den 17 september.

För ett rättvisare samhälle = Rösta på Vänsterpartiet.

 

Ann-Renée Forsström

Marita Hillströms

Vänsterpartiet

Kopiera länk