artikel

Höj kvinnors löner!

Under den stora utbyggnaden av offentlig sektor under 1970-talet minskade lönegapet mellan kvinnors och mäns löner i den privata sektorn markant. Kvinnors andel av mäns löner inom detaljhandeln ökade till exempel från 80 procent till 90,5 procent. Men när expansionen i den offentliga sektorn på 80-talet stannade av, stannade också löneutjämningen mellan könen av, och har legat i stort sett konstant sedan dess. Löneläget inom offentlig sektor påverkar alltså hela arbetsmarknaden.

Den ökning av kvinnor arbetskraftsdeltagande som skedde under 1970-talet kan givetvis inte upprepas idag, men fortfarande finns en stor potential att genom satsningar i den offentliga sektorn påverka också lönenivåerna i den privata. Med fler anställda och högre löner i offentlig sektor kan man åter öka konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

Under den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet i budgetuppgörelserna med regeringen och Miljöpartiet lyckats skjuta till statsbidrag till kommuner och landsting på ca 16 miljarder kronor. Resultatet på kvinnors löner har däremot varit för klent, därför behövs det en konkret handlingsplan i landstinget för att eliminera de löneskillnader som fortfarande råder mellan män och kvinnor.

Landstinget Gävleborg har i ett antal år haft strategin att höja allmänläkarnas löner för att underlätta rekrytering och göra jobbet som distriktsläkare attraktivt Vänsterpartiet anser att en liknande strategi behövs för höjning av kvinnors löner. Kvinnors löner i förhållande till mäns i yrken som kan betraktas som likvärdiga måste kartläggas och pengar avsättas för ett strategiskt lönearbete. En höjning av kvinnors löner är inte att underlätta rekrytering utan för att ge våra anställda kvinnor likvärdiga villkor som männen. Dessutom vill vi se en satsning på dem med lägsta lönerna vilka är kvinnor så de kan  leva på sin lön!

Vänsterpartiet i Gävleborg går därför till landstingsval på att ett handlingsprogram tas fram för att eliminera de löneskillnader som fortfarande råder och att vi under mandatperioden ska kunna genomföra konkreta satsningar för att höja kvinnors löner!

Kopiera länk