artikel

Moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé skriver i Arbetarbladet 13/1 att vi får mer kvar av januarilönen.

Tobé hänvisar till den skattesänkning som moderaterna påstår ska gynna låginkomsttagare. Han tar en städare som exempel och påstår att städaren får 600 kronor i sänkt skatt. Han ”glömmer” att berätta att han själv får mer än dubbelt så stor skattesänkning. Tobé som har en månadsinkomst på 49 200 kronor, sänker sin egen skatt med 1 196 kronor. Varje månad!

  

Moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé skriver i Arbetarbladet 13/1 att vi får mer kvar av januarilönen.
Tobé hänvisar till den skattesänkning som moderaterna påstår ska gynna låginkomsttagare. Han tar en städare som exempel och påstår att städaren får 600 kronor i sänkt skatt. Han "glömmer" att berätta att han själv får mer än dubbelt så stor skattesänkning. Tobé som har en månadsinkomst på 49 200 kronor, sänker sin egen skatt med 1 196 kronor. Varje månad!
 
Han "glömmer" också att berätta att de som har det svårast ekonomiskt, de som är arbetslösa eller sjuka, inte får någon sänkt skatt. De får istället en ny käftsmäll i form av sänkta ersättningar.

Det blir allt mer uppenbart att moderaternas reklamspråk från valrörelsen inte håller. Tidigare talade moderaterna om 1 000 kronor mer i plånboken, de talade om satsningar på låginkomsttagare. Men nu ser vi att de som redan har ett jobb och en hög lön får det ännu bättre på de arbetslösas bekostnad.

Men Tobé och moderaterna har faktiskt genomfört några konkreta åtgärder som berör låginkomsttagarna. De har skrotat den tidigare regeringens handlingsplan för jämställda löner, utan att redovisa ett enda eget förslag till hur de vill höja kvinnors löner.

Regeringen har också stoppat utredningen som skulle se till att de fattigaste barnfamiljerna som är beroende av försörjningsstöd också får del av barnbidragshöjningarna. En stor del av de familjer det handlar om består av en förälder, oftast en kvinna.

Man kan säga mycket om moderaterna, men en sak är säker, de struntar i låginkomsttagarna.

Det är inte gratis att sänka skatten. Någon måste betala notan när Reinfeldt sänker inkomstskatten, avskaffar fastighetsskatten och skrotar förmögenhetsskatten. Här i Gävleborg får bland annat Försäkringskassan stå för notan. Omkring 80 personer får sparken när svångremmen dras åt. Statsbidraget till vuxenutbildningen i Gävle halveras från 24 till 12 miljoner. Yrkesutbildningarna riskerar att minska med 2/3 delar och möjligheten till en gymnasieutbildning för en vuxen blir minimal. För att nämna några exempel.

Den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé sänker sin skatt med 14 352 kronor om året. Det är bra att känna till om han kommer på studiebesök till din arbetsplats och pratar om skattesänkningar för låginkomsttagare.

Ulla Andersson, riksdagsledamot (v)

Kopiera länk