artikel

Topp 1 % av befolkningen äger 70 % av de börsnoterade aktierna

Topp 1 % av befolkningen äger 70 % av de börsnoterade aktierna, den rikaste procenten ägde en fjärdedel av den sammanlagda förmögenheten, de 10 % mest förmögna ägde två tredjedelar av totalförmögenheten i landet. Till det ska läggas att landet direktörer har ökat sina löner med 56 % på något år samtidigt som de anställdas löner stigit med ca 10 %.. Stockholmsbörsen har stigit med 50 % under senare år och i år beräknas uppåt 250 miljarder kronor delas ut till aktieägarna. Mycket ska ha mer. De privata förmögenheterna har ökat med 650 miljarder på ett och ett halvt år

  

 

 

 Topp 1 % av befolkningen äger 70 % av de börsnoterade aktierna, den rikaste procenten ägde en fjärdedel av den sammanlagda förmögenheten, de 10 % mest förmögna ägde två tredjedelar av  totalförmögenheten i landet. Till det ska läggas att landet direktörer har ökat sina löner med 56 % på något år samtidigt som de anställdas löner stigit med ca 10 %.. Stockholmsbörsen har stigit med 50 % under senare år och i år beräknas uppåt 250 miljarder kronor delas ut till aktieägarna. Mycket ska ha mer. De privata förmögenheterna har ökat med 650 miljarder på ett och ett halvt år

 

Då kliver Svenskt Näringslivs direktörer ut på den offentliga arenan och kräver att statens överskott ska delas ut i form av skattesänkningar på ca 60 miljarder/år, helst i form av platt skatt, dvs alla ska betala lika mycket i skatt oavsett inkomst.. Svenskt Näringsliv menar på fullaste allvar att den ekonomiska politikens viktigaste uppgift är att öka de privata förmögenheterna. Det samtidigt som de konstaterar att välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg kommer att bli dyrare och efterfrågas mer i framtiden. Deras lösning på detta problem blir då att "Antingen sker en spontan uppluckring av de offentliga finansieringsmonopolen" eller genom "politiska reformer". Med detta menas inget annat än utförsäljningar, privatiseringar och skattesänkningar. Det hela presenteras självklart som att det inte finns några val vilket är centralt i deras nyliberala ideologiska offensiv.

 

Svenskt Näringslivs lösning innebär att allt färre får tillgång till grundläggande samhällsservice och skillnaderna mellan människors förutsättningar vidgas ytterligare. Vi vill gå en annan väg men tycker också att det är fel med ett överdrivet sparande idag för att klara av kostnaderna för fler äldre i framtiden eftersom framtidens välfärd skapas genom investeringar idag. Utrymmet för det är stort, idag har staten en samlad nettoförmögenhet på ca 430 miljarder, och behoven är omfattande:

 

Anställ fler i offentlig sektor, det är rimligt att anställa där när de anställda, majoriteten  kvinnor, har en slitsam och stressig arbetsmiljö och låga löner. Det behövs stora investeringar för en social bostadspolitik, bostadspolitiken har varit eftersatt i flera decennier. De som råd kan köpa sig ett bra boende medan andra får leva i slitna områden med eftersatt underhåll och andra hands kontrakt blivit en lukrativ affär. Det är nödvändigt med stora investeringar i klimat- och energisektorn., förbättrad nätsäkerhet, nedgrävda kablar och en långsiktig energiomställning där också bostadssektorns om- och nybyggnad kommer att ha en stor betydelse för att minska energiåtgången i framtiden, miljötekniken kan bli en stor exportframgång med rätt satsningar, en kraftig handikappanpassning av offentliga miljöer skapar både ett tillgängligt samhälle och nya jobb.

 

Att inte använda våra gemensamma resurser till att investera i människor och i fysisk infrastruktur är oansvarigt, det är just de kloka investeringar som tidigare gjorts genom offentlig sektor som lagt grunden för ett starkt näringsliv. Den oansvariga politik som direktörsklubben i Svenskt näringsliv företräder förstör grunden för en framtida utveckling av vår gemensamma välfärd och för minskande ekonomiska skillnader mellan människor.

 

Ulla Andersson

Vänsterpartiet

Riksdagsledamot

 

 

 

Kopiera länk