artikel

Rapport från Feministiskt forum 2007

Som kvinnopolitiskt ansvarig för distriktet deltog jag, Marita Engström, Gävle i Feministiskt forum 3-4 februari i ABF-huset i Stockholm. I samband med forumet höll också vänsterpartiet en kort kvinnopolitisk rikskonferens med representanter från de flesta distriktsorganisationer.

  

Som kvinnopolitiskt ansvarig för distriktet deltog jag i Feministiskt forum 3-4 februari i ABF-huset i Stockholm. I samband med forumet höll också vänsterpartiet en kort kvinnopolitisk rikskonferens med representanter från de flesta distriktsorganisationer.

 

Bakom feministiskt forum står 10 olika medarrangörer, däribland vänsterpartiet och ung vänster. De som varit med tidigare år kunde berätta att årets forum slog stort publikrekord. Och det var verkligen ett myller och en härlig blandning av människor som fyllde föreläsningssalarna en trappa upp i ABF-huset. I publiken syntes bl a Lars Ohly och Anki Ahlsten. Bland "våra bekanta" som hade en aktiv roll under seminarier eller debatter kan nämnas Josefin Brink och Marianne Berg från riksdagen, Eva-Britt Svensson, EU-parlamenet och Ung vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

 

Ett flertal parallella seminarier avlöste varandra under de två dagarna. Utanför salarna fanns också gott om bokbord från olika organisationer och försäljning av kaffe och smörgåsar. Den stora publiktillströmningen gjorde dock att det inte riktigt räckte till alla. Min gissning är att kaféet på andra sidan Sveavägen hade ovanligt god omsättning den helgen.

På lördag kväll fanns möjlighet till gemensam middag och mingel på en persisk restaurang i närheten.

 

Det första seminarium jag valde att delta i hölls av Josefin Brink och hade rubriken "Antifeministisk arbetsmarknadspolitik". Josefin gjorde en mycket intressant och metodisk analys av regeringens politik. Den saknar helt jämställdhetsmål och genusperspektiv. Men inte nog med det. Josefin kunde också på punkt efter punkt peka på att den borgerliga arbetsmarknadspolitiken ökar könsorättvisorna och försämrar kvinnors ställning, både ekonomiskt och på arbetsmarknaden. Nämnas kan A-kassereglerna, stoppandet av heltids-förslaget, skattesubentioneringen av hushållsnära tjänster och möjligheten till kommunalt vårdnadsbidra.

 

Jag lyssnade även till "Samtal kring familjepolitiken" med  Gunilla Thorgren, Marianne Berg och Moa Matthis, "Heteronormer, så funkar det" ett semenarium med RFSL Ungdom om hur man kan jobba med normalitetsbegreppet och värdringsövningar samt en debatt med fackliga företrädare om löneorättvisorna.

Söndagen inleddes med en ovanligt välbesök kvinnopolitisk rikskonferens (ca 30) för oss vänsterpartister. Därefter följde ett mycket intressant seminarium med Eva-Britt Svensson och Marianne Eriksson under rubriken "Hotet mot aborträtten i ett nationellt och internationellt perspektiv & en kort film om trafficing". Eva-Britt kom direkt från Lissabon och kunde lämna en rapport om valrörelsen och stämningen inför folkomröstningen i abortfrågan som hölls helgen därpå i Portugal. Som vi nu vet blev valdeltagandet endast 46% men ett starkt stöd för JA till en lagstiftning som tillåter abort t o m vecka 10.  Glädjande resultat med tanke på den smutsiga kampanj NEJ-sidan bedrev enligt vad Eva-Britt beskrev. Både inhemska och utländska abortmotståndare hade dessutom pumpat in mängder med pengar.

 

Forumet avslutades med en feministisk framtidsdebatt som mycket kom att handla om hur man ska lyfta in feminismen på den politiska dagordningen igen. Fi:s representant Sofia Karlsson gjorde ett rätt tamt och otydligt intryck. I övrigt var det duktiga debattörer och många kloka och välformulerade inlägg. Och vassast var naturligtvis Ida Gbrielsson och Josefin Brink.

Kort sagt: Ett späckat och spännande forum som absolut gav mersmak.

 

Marita Engström, kvinnopolitiskt ansvarig V Gävleborg

 

 

 

Kopiera länk