artikel

Tänderna en del av kroppen inte en kupongvara

I veckan presenterades utredningen Friskare tänder – till rimliga kostnader. Utredningen föreslår ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Förslaget innehåller en tandvårdscheck på 300 kronor vartannat år till personer 30-74 år och 600 kronor vartannat år till personer 20-29 år respektive 75 år och äldre. I skyddet mot höga kostnader lämnas ersättning med 50 procent för kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och med 85 procent för kostnader över 15 000 kronor. Tandvårdsstödet föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. I statsbudgeten har tre miljarder avsatts för att finansiera dessa förändringar.

  

Tänderna en del av kroppen inte en kupongvara

 

I veckan presenterades utredningen Friskare tänder – till rimliga kostnader. Utredningen föreslår ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Förslaget innehåller en tandvårdscheck på 300 kronor vartannat år till personer 30-74 år och 600 kronor vartannat år till personer 20-29 år respektive 75 år och äldre. I skyddet mot höga kostnader lämnas ersättning med 50 procent för kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och med 85 procent för kostnader över 15 000 kronor. Tandvårdsstödet föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. I statsbudgeten har tre miljarder avsatts för att finansiera dessa förändringar.

 

Utredningens förslag är i stort sett vad Alliansen drev i valrörelsen och vad de beställde genom utredningsdirektiven.

Även om det är bra att stödet höjs så har det förslagna stödet en rad allvarliga problem:

 

Det föreslagna högkostnadsskyddet träder in först vid 3000 kronor. Den som inte har råd att betala ett par tusen kronor är inte alls hjälpt av regeringens högkostnadsskydd. Du förväntas själv ha råd med tandvård upp till en kostnad på 3000 kronor per år. Många ensamma mammor och studenter har inte de marginalerna. Tandvårdsreformen är därmed ett slag i luften för de grupper som behöver den mest.

 

Regeringen vill införa en "tandvårdscheck" på 300 eller 600 kronor vartannat år. Tandvården blir nu en kupongvara. Vänsterpartiet hade en uppgörelse med (s)-regeringen om att de vanliga undersökningarna skulle kosta max 200 kronor. Regeringens tandvårdskuponger är alltså en försämring jämfört med vad som redan var beslutat.

 

Regeringens tandvårdssatsning är alldeles för liten. Totalt ökar regeringen anslaget med 3 miljarder kronor i statsbudgeten. Vänsterpartiet vill öka anslaget med 10 miljarder. Det innebär att regeringens totala tandvårdssubventioner landar på ca 6 miljarder medan Vänsterpartiets landar på 13 miljarder. Vänsterpartiet satsar alltså mer än dubbelt så mycket som regeringen på tandvården. Det har man råd med om man låter bli att sänka skatten för de rika.

 

Regeringen har hela tiden sagt att man ska prioritera de med höga tandvårdskostnader. Men konstruktionen är inte speciellt generös ens mot de med riktigt höga tandvårdskostnader. För att stödet ska nå upp till hälften av kostnaden krävs tandvårdskostnader på över 19 000 kronor. Det innebär att patienten betalar drygt 9 500 kronor. 

 

I valrörelsen lovade Alliansen att de skulle snabba på arbetet med en tandvårdsreform och införa denna redan 1 juli i år. När de väl kom till makten fick de dock kalla fötter och sköt fram reformen ett halvår. När nu tandvårdsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande skjuts starten fram ytterligare ett halvår till 1 juli 2008. Kan vi verkligen lita på att den blir av nu?

 

Tänderna är en del av kroppen och på sikt borde tandvård inte kosta mer än annan sjukvård. Vänsterpartiet har i samband med årets budgetmotion föreslagit ett rejält kliv mot billigare tandvård. Vänsterpartiets förslag är betydligt generösare än regeringens och framförallt så träder stödet in redan vid lägre kostnader. Tandvårdspatienten ska betala max 200 kr för vanliga undersökningar inom tandvården från andra halvåret 2007. Stöd till behandlingar ges enligt nedanstående högkostnadsskydd med början 1 januari 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingskostnad

Subvention

0-900 kr

Patienten betalar själv

900-2 700 kr

50 % ersättningsgrad

2 700-15 000 kr

70 % ersättningsgrad

Över 15 000 kr

90 % ersättningsgrad

 

 

 

Ulla Andersson

Vänsterpartiet Riksdagsledamot

Conny Englund Ordförande

Vänsterpartiet Söderhamn

 

Kopiera länk