artikel

Kommunalt vårdnadsbidrag ett hot mot jämställdheten!

Trots den feministiska kampen för rättvisa löner, lika villkor på arbetsmarknaden, en jämn arbetsfördelning i hemmet och maktfördelning i samhället, har inkomstklyftorna ökat. Statistik från SCB visar att mellan 2004 och 2005 ökade skillnaden mellan mäns och kvinnors medianinkomst med 1600 kronor. Istället för att ta löneskillnaderna på allvar och sätta in åtgärder, har regeringen skrotat handlingsplanen för jämställda löner som antogs under förra mandatperioden. Man genomför i rask takt, steg och beslut som undergräver jämställdhetsarbetet och ökar könsorättvisorna.

  

Kommunalt vårdnadsbidrag ett hot mot jämställdheten!

 

Trots den feministiska kampen för rättvisa löner, lika villkor på arbetsmarknaden, en jämn arbetsfördelning i hemmet och maktfördelning i samhället, har inkomstklyftorna ökat. Statistik från SCB visar att mellan 2004 och 2005 ökade skillnaden mellan mäns och kvinnors medianinkomst med 1600 kronor. Istället för att ta löneskillnaderna på allvar och sätta in åtgärder, har regeringen skrotat handlingsplanen för jämställda löner som antogs under förra mandatperioden. Man genomför i rask takt, steg och beslut som undergräver jämställdhetsarbetet och ökar könsorättvisorna.

Just nu jobbar en arbetsgrupp med ett förslag som kommer att ge kommuner möjlighet att införa vårdnadsbidrag till en förälder som stannar hemma med barn. Proposition skall upp till beslut under hösten och vårdnadsbidrag skall då kunna införas från årsskiftet. Nivån på bidraget skall stanna på endast 3000 kr/månad. Bidraget kommer därmed enbart att kunna utnyttjas av familjer med två föräldrar där den som förvärvsarbetar har hyfsat höga inkomster. I praktiken kommer samhället alltså att bidra till och premiera en rollfördelning där kvinnor tar ansvaret för hemarbetet och män skall vara familjeförsörjare. Förutom att konservera gamla förlegade könsrollsmönster, kommer kommunalt vårdnadsbidrag även att slå direkt mot kvinnors ekonomi och livsutrymme. När vissa kvinnor tar ut vårdnadsbidrag för att vara hemma med barn, kommer de att tappa ytterligare förankring på arbetsmarknaden jämfört med män och inkomstskillnaderna på grund av kön kommer att öka. Fler kvinnor kommer också att bli beroende av en man för sin försörjning.

 

Som feministiskt parti tar vi kraftigt avstånd från planerna att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Vänsterpartiet Gävleborg anser att regeringen ska avbryta arbetet med denna antifeministiska reform och istället lägga fokus på åtgärder för att avskaffa de orättvisa löneklyftorna mellan kvinnor och män.

 

Kopiera länk