artikel

Pigavdrag

Vänsterpartiet vill inte hindra någon privatperson från att anlita städhjälp. Det går alldeles utmärkt att vända sig till en av alla de städfirmor som redan finns.

Men vi tycker det är fullständigt orimligt att, som regeringen nu föreslår, ta 1,5 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel för att göra det billigare för de välbeställda att få sina hem städade. Samtidigt som äldreboenden, förskolor och skolor skriker efter mer personal och resurser, men nekas dessa ”för att vi inte har råd”.

  

Vänsterpartiet vill inte hindra någon privatperson från att anlita städhjälp. Det går alldeles utmärkt att vända sig till en av alla de städfirmor som redan finns.

 

Men vi tycker det är fullständigt orimligt att, som regeringen nu föreslår, ta 1,5 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel för att göra det billigare för de välbeställda att få sina hem städade. Samtidigt som äldreboenden, förskolor och skolor skriker efter mer personal och resurser, men nekas dessa "för att vi inte har råd".

 

Bara en av tio svenskar kommer att köpa de subventionerade hushållstjänster som regeringen vill införa, enligt en undersökning som Sifo/Aftonbladet gjort. De allra flesta hushåll har helt enkelt inte råd att köpa hjälp i hemmet, inte ens med subventionerat pris.

 

Men för hushåll med mycket god ekonomi och höga inkomster öppnar sig en enormt stor skattesänkning. Till exempel kommer ett par som har råd att anlita hushållstjänster för sammanlagt 200 000 kronor under ett år att kunna sänka sin skatt med 100 000 kr samma år. En skattesänkning du får betala. Man inför en lyxreform  för 1,5 miljard kronor och som i huvudsak bara kan användas av familjer som redan lever i lyx eller har en mycket god ekonomi. Familjer där män slipper ta sitt ansvar.

 

När allianspartierna talar om åtgärder för att få "vardagspusslet" i en familj att gå ihop är det som synes de välbeställda familjerna som har möjlighet att göra det stora klippet.

 

Det stora klippet ja, se bara hur det gått i Finland och Frankrike. Båda länderna har sedan några år infört avdrag för hushållstjänster. I båda är det de fem till tio procent rikaste hushållen som köper merparten av tjänsterna och de hushållen finns i huvudsak i de finare kvarteren i Helsingfors och i franska storstäder.

 

Och denna hjälp till de välbeställda ska ensamstående mödrar och pensionärer vara med och betala via skattesedeln!

 

Allianspartierna påstår dessutom att reformen om hushållstjänster gynnar jämställdheten mellan kvinnor och män. De menar att om man köper hushållstjänster slipper kvinnor utföra hushållsarbete hemma och de kan därmed lönearbeta mer.

 

Högerregeringen påstår att de gynnar jämställdheten med reformen. Men de osynliggör själva grundproblemet, nämligen att alltför många män inte tar sitt ansvar. Uppfattningen om vad som är kvinnligt respektive manligt befästs genom högerregeringens förslag. Högavlönade män och kvinnor kan köpa sig fria från en diskussion om en mer jämställd fördelning av hemarbetet.

 

Vi inom vänsterpartiet jobbar i stället för en fler anställda i förskolan, på äldreboenden, i vården och för en höjning av kvinnors löner. Det är en reform som till skillnad från regeringens överklassavdrag kommer det stora flertalet till del.

 

Vänsterpartiet

Ulla Andersson, riksdagsledamot, Gävle

Marianne Persson, Hudiksvall

Gunbritt Wallström, Söderhamn

Ann-Renée Forsström, Bollnäs

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Kopiera länk