artikel

Regeringens miljösatsningar rekord i kreativ bokföring

När regeringen presenterat sin vårbudget står det klart att den hotade skogen får betala de två hårdlanserade miljösatsningarna på Östersjön och miljöbilspremien.

   Regeringens miljösatsningar rekord i kreativ bokföring
 
När regeringen presenterat sin vårbudget står det klart att den hotade skogen får betala de två hårdlanserade miljösatsningarna på Östersjön och miljöbilspremien.
 
– Det regeringen blåser upp som en storsatsning på havet är i själva verket gamla pengar som de nu omfördelar, noterar vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Wiwi-Anne Johansson.

– Utrotningen av arter sker idag snabbare än någonsin, och i det här läget skär regeringen ner på pengar till biologisk mångfald. Hälften av Sveriges hotade arter finns i skogen och enligt alla experter behövs det tvärtom mer pengar till skogen för att bevara de hotade arterna.


Wiwi-Anne Johansson ställer sig tveksam till om miljöbilspremien kan kallas för miljösatsning.


– Att minska satsningarna på att rädda våra djur- och växtarter för att frigöra pengar till en miljöbilspremie är inte en verklig prioritering av miljön. Det är tveksamt om miljöbilspremiens ens leder till en förbättrad miljö.

 
Wiwi-Anne Johansson välkomnar regeringens satsning på Östersjön.
 
– Men tyvärr saknar regeringens havspaket helt åtgärder som angriper de bakomliggande orsakerna till Östersjöns livshotande tillstånd – utsläppen.
 
För mer info, kontakta:
Wiwi-Anne Johansson, tel 070-576 45 76
Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64

Kopiera länk