artikel

Jobb och miljö i Vänsterns vårbudget

Satsningar på jobb och miljö är den röda tråden i vänsterpartiets

vårbudgetmotion. Vid sidan av investeringar i bostadsbyggande och

kollektivtrafik, görs åtgärder för att minska klyftorna mellan fattiga och rika.

– Vi vill genomföra investeringar som ger jobb och ökar välfärden, det

handlar om fler anställda i kommunerna, om satsningar på

bostadsbyggande och järnväg, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk

talesperson för vänsterpartiet.

 Riksdagen 100 12 Stockholm [email protected] www.vansterpartiet.se Tel 08-786 40 00 2007-04-27 Pressmeddelande Jobb och miljö i vänsterns vårbudget Satsningar på jobb och miljö är den röda tråden i vänsterpartiets vårbudgetmotion. Vid sidan av investeringar i bostadsbyggande och kollektivtrafik, görs åtgärder för att minska klyftorna mellan fattiga och rika. – Vi vill genomföra investeringar som ger jobb och ökar välfärden, det handlar om fler anställda i kommunerna, om satsningar på bostadsbyggande och järnväg, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet. Vänsterpartiet föreslår att en bostadsfond inrättas som ger investeringsstöd till nya hyreslägenheter. Målet är att bygga 40 000 bostäder om året varav hälften ska vara hyresrätter. Dessutom vill partiet frigöra resurser för satsningar på järnvägen genom att lånefinansiera infrastruktursatsningar i stället för att direktavskriva dem. – Om vi finansierar investeringar som kommunerna gör, då kan staten ta hela kostnaden för Citybanan och använda 12 miljarder till ökade järnvägsinvesteringar fram till 2015, säger Ulla Andersson. Vänsterpartiet satsar dubbelt så mycket som regeringen på havsmiljön. Bland annat föreslås ett nytt havsinvesteringsprogram som ska minska utsläppen. Skyddet av biologisk mångfald och den hotade skogen får en miljard mer än i regeringens budget. I två regioner startar försök med klimattaxa, gratis kollektivtrafik. Försöket kostar 1,6 miljarder om året. – Om fler åker kollektivt får vi ett effektivare, miljövänligare och mer jämställt samhälle, menar Ulla Andersson. Studiemedlet ska höjas med 1 200 kronor i månaden. För att underlätta för pensionärerna föreslås höjd garantipension. – Vi lägger förslag för rättvis fördelning, förslag som ska möta regeringens politik som ensidigt gynnar de allra rikaste, säger Ulla Andersson. Kontakt: Ulla Andersson, riksdagsledamot, 0702-37 99 91 Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10 Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64

Kopiera länk