artikel

Odell är ansvarslös!

Idag lämnade riksrevisionen sin rapport om ”Otillräcklig beredning inför bolagsförsäljning”. Utförsäljarministern Odell och näringsministern Olofsson erkänner att regeringen inte gjort den genomgång som lovats inför försäljningen av de statliga företagen TeliaSonera, SBAB, OMX, Vin & Sprit, Vasakronan och Nordea.

  

 

 

Pressmeddelande

Gävle 2007-05-25

 

 

Odell är ansvarslös!

 

Idag lämnade riksrevisionen sin rapport om "Otillräcklig beredning inför bolagsförsäljning". Utförsäljarministern Odell och näringsministern Olofsson erkänner att regeringen inte gjort den genomgång som lovats inför försäljningen av de statliga företagen TeliaSonera, SBAB, OMX, Vin & Sprit, Vasakronan och Nordea.

 

-Den visar att Vänsterpartiets initiativ i Finansutskottet till en s.k intern revisionsutredning var mycket befogat men majoriteten avslog min begäran. Vänsterpartiet har också KU anmält Odell den 10/5  mot bakgrund av bristande information inför utförsäljningen av Telia Sonera. En anmälan som nu visar sig vara mer än berättigad. Gång på gång har Vänsterpartiet och jag försökt belysa att beslutsunderlaget är undermåligt med Odell och Olofsson har slagit ifrån sig. De verkar totalt ansvarslösa, säger Ulla Andersson riksdagsledamot från Gävleborg och ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet

 

 Riksrevisionen bedömning är att beredningen av utförsäljningen inte uppfyller regeringsformens krav, bl.a. för att regeringen inte inhämtat synpunkter från myndigheter med expertkunskap. Vidare sägs att det underlag regeringen tagit fram inför riksdagens beslut inte är tillräckligt heltäckande för bedömningen av förutsättningar för försäljning. Näringsdepartementet uppfyller inte heller de krav på dokumentation som konstitutionsutskottet uttalat. Hela processen är under all kritik, Vänsterpartiets farhågor och kritik som vi riktade tidigare bekräftas av Riksrevisionen.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Ulla Andersson 070- 237 9991

 

Kopiera länk