artikel

25 000 jobb i äldreomsorgen i vänsterpartiets budgetmotion

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget.

– Vi vill minska storleken på klasserna i skolan och barngrupperna i förskolan, samtidigt som vi ökar kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi anställa fler. Men om vi vill locka fler till yrken i välfärden, i folknära jobb, så måste vi också höja lönerna, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v).

  

2007-10-04

 

25 000 jobb i äldreomsorgen i vänsterpartiets budgetmotion

 

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget.

 

– Vi vill minska storleken på klasserna i skolan och barngrupperna i förskolan, samtidigt som vi ökar kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi anställa fler. Men om vi vill locka fler till yrken i välfärden, i folknära jobb, så måste vi också höja lönerna, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v).

 

Vänsterpartiet avsätter tio miljarder under fyra år för att höja kvinnors löner i offentlig sektor. Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Genom individualiserad föräldraförsäkring får kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden.

 

– Regeringen straffar deltidsarbetslösa kvinnor med försämrad a-kassa. Vi lägger istället förslag för trygga heltidsjobb. Vi föreslår en lag om rätt till heltid, samtidigt höjer vi arbetsgivaravgiften för timanställningar och behovsanställningar. Det ska löna sig med trygga jobb, säger Ulla Andersson.

 

Budgeten innehåller en rad rättvisereformer: garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden, studiemedlet höjs med 1 200 kronor i månaden, och taket i a-kassan höjs från 680 till 916 kronor per dag. 

 

Vi föreslår att en procent av BNP ska avsättas till klimatåtgärder 2010. Vi satsar på klimatbistånd, kollektivtrafik och energieffektivisering. Våra satsningar på havsmiljö och biologisk mångfald är avsevärt större än regeringens. Med en utökad grön skatteväxling 2008-2010 minskar vi klimatpåverkan, samtidigt sänker vi skatter för låginkomsttagare och dem som bor i glesbygd.

 

– Vi höjer skatten för högre inkomster och bolagsskatten. Samtidigt säger vi nej till jobbskatteavdraget som är fördelningspolitiskt orättvist och som leder till ökade skillnader mellan kvinnor och män, säger Ulla Andersson.

 

Möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska avskaffas. Vänsterpartiet säger nej till att slopa den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. I motionen utformas fastighetsskatten utifrån 2006 års regler, med de begränsningsregler som då gällde.

 

Kontakt:

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, 0702-37 99 91

Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10

Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64

 

 

Kopiera länk