artikel

Kulturens förutsättningar 2008

Regeringen har i sin kulturbudget slagit fast vad kulturen ska ha för förutsättningar 2008.

Vid en enklare presentation i Ljusdal för ett par veckor sedan redovisade kulturministern stolt regeringens kulturvisioner, men när man granskar kulturbudgeten som regeringen Reinfeldt lägger kan man konstatera att det är en budgetuppräkning på ynka 0.78 % vilket definitivt inte borde vara något som en kulturminister borde slå sig för bröstet över!

Lägger man till de förändringar som gjorts inom A-kassan som slår utomordentligt hårt mot kulturarbetare så är kulturklimatet ganska dystert i Sverige idag.

 Regeringen har i sin kulturbudget slagit fast vad kulturen ska ha för förutsättningar 2008.

Vid en enklare presentation i Ljusdal för ett par veckor sedan redovisade kulturministern stolt regeringens kulturvisioner, men när man granskar kulturbudgeten som regeringen Reinfeldt lägger kan man konstatera att det är en budgetuppräkning på ynka 0.78 % vilket definitivt inte borde vara något som en kulturminister borde slå sig för bröstet över!

Lägger man till de förändringar som gjorts inom A-kassan som slår utomordentligt hårt mot kulturarbetare så är kulturklimatet ganska dystert i Sverige idag.

När det gäller de kulturpolitiska konsekvenserna för vårt län konstaterar jag att högerregeringen plockar av riksteatern 10 miljoner vilket direkt drabbar den regionala kulturen eftersom riksteatern verkar ute i landet, däremot lägger man 10 miljoner extra på Operan i Stockholm vilket förstås är roligt för Stockholmare med intresse för opera men i liten grad berör glesbygden, tilläggas bör att båda omfattas av samma momsregelverk.

Kulturministern försvarade skrotningen av barnkulturåret med att det var ett projekt i mängden av andra projekt och att hon var "dödligt trött på alla dessa projekt" som inte gav någonting, trots detta så satsar man 20 miljoner på ett projekt att göra Ingemar Bergman internationellt känd!?

Missförstå mig nu inte, jag är en stor beundrare av Bergman men att satsa pengar på att göra omvärlden medveten om Ingemar Bermans storhet är väl ganska onödigt eller…?

Om dessa 20 miljoner fördelades lika till varje län skulle det resultera i en hel del kulturaktiviteter för Gävleborg.

Regeringen vill också höja läslusten för svenska folket säger man samtidigt som man tar bort statsbidraget för "en bok för alla" ett något ologiskt sätt att stimulera till läslust.

Den borgerliga kulturbudgeten talar också bara om kulturen som en konsumtionsvara. Den andas ingenting om den deltagande kulturens värde.

Alla folkdanslag, studiecirklar, körsångare och amatörteatrar som skapar sociala sammanhang för människor att vistas och bli bekräftade i och som dessutom erbjuder alla möjligheten att själv kunna uttrycka sig beskrivs inte med ett enda ord i den blå kulturbudgeten.

Alf Norberg Kulturlandstingsråd (v)

Kopiera länk