artikel

Att lura staten är okej – om man tillhör överklassen

Arbetslösa och sjuka och alla som får utbetalningar från allmänna försäkringssystem granskas med lupp och nagelfars. ”Fusket måste stoppas! Moralem ska återupprättas!” skanderar man framförallt från borgerligt håll. Den som råkat få några tior för mycket från försäkringskassan polisanmäls, obönhörligen. Men när en moderat höginkomsttagare skattefuskat verkar det räcka med att säga att ”Oj ,det var dumt” och eventuellt göra rätt för sig i efterhand, för att allt skall vara glömt och förlåtet.

  

Att lura staten är okej – om man tillhör överklassen

 

Arbetslösa och sjuka och alla som får utbetalningar från allmänna försäkringssystem granskas med lupp och nagelfars. "Fusket måste stoppas! Moralem ska återupprättas!" skanderar man framförallt från borgerligt håll. Den som råkat få några tior för mycket från försäkringskassan polisanmäls, obönhörligen. Men när en moderat höginkomsttagare skattefuskat verkar det räcka med att säga att "Oj ,det var dumt" och eventuellt göra rätt för sig i efterhand, för att allt skall vara glömt och förlåtet.

 

Och Robert Gidehag från skattebetalarnas förening passar naturligtvis på tillfälle att vädra sina och föreningens unkna åsikter. Att skattefuska och köpa svarta tjänster är bara att försöka få behålla sina egna pengar menar han, men att "bidragsfuska" är att sno åt sig andras. Gidehags förklaring till skattefiffel och köp av svarta tjänster är helt frankt att skatterna är för höga och skattesystemet absurt. Därför pågår det en skatterevolt i det tysta när massor av människor "tvingas runda systemet".

 

133 miljarder per år kostar den skatterevolten, enligt skatteverkets egna beräkningar. Det är en tiondel av hela den fastställda skatten och 5 % av BNP.

 

Frågan i debatten den senaste tiden har varit om just moderater har en annan moral och attityd. Ja, måste svaret på den frågan bli. Eller rättare, det är en klassfråga. Och moderaterna är fortfarande, hur nya dom än vill vara, överklassens parti. Visst förekommer fusk bland arbetarklassen också. Ibland bara för att få ekonomin att gå ihop, ibland mer systematiskt. Men det stora flertalet av arbetarklassen är djupt präglade av tanken att man skall göra rätt för sig. Man ska arbeta ihop sitt eget levebröd och man ska betala skatt. Skatten är nödvändig för att finansiera trygghetssystemen och välfärden. Det är det som kallas solidaritet.

 

Överklassen har ingen anledning att värna det gemensamma välfärdsbygget. De har råd att köpa sig trygghet, vård och service och skicka ungarna till privatskolor. MUF:s gamla slogan "skatt är stöld" är väl en ganska bra sammanfattning av den ideologi nyliberaler och moderater bygger sig skattemoral på.  Det gäller att slåss för den privata äganderätten. Att få behålla sina inkomster och sin förmögenhet, och gärna låta den växa, med hjälp av insatser från billig arbetskraft och ett och annat företagsbidrag från staten eller EU.

 

Det värsta är, att med vår nuvarande högerregering, kan överklassens, höginkomsttagarnas och företagarnas så kallade skatterevolt faktiskt få önskad effekt. Det blir deras syn på vad som är brottslighet och fusk, som får genomslag i förändringar i skatter och transfereringar. Redan vid avskaffandet av förmögenhetsskatten, var ju ett av argumenten att minska skattefusket. Ingen som placerat rikedomar utomlands behöver längre begå brott för att slippa undan skatt.  Och, som av en slump, presenteras nu ett förslag att gränsen för när man måste lämna uppgifter och betala skatt vid köp av tjänster, skall höjas från 999:- till 10 000:-.

 

Skattelättnader och förenklade system blir alltså lösningen för att minska ekonomisk brottslighet bland de rika. Men har ni någonsin hört några förslag i den vägen för att minska risken för fiffel bland de ekonomiskt sämst ställda? Där gäller istället hårdare kontrollsystem och mer resurser till polis och åklagare.

 

Själv är jag till exempel helt övertygad om att effektivaste sättet att minska missbruket av VAB-dagar är att avskaffa karensdagarna i sjukförsäkringen.

 

 

Marita Engström

Kopiera länk