artikel

Kultur och tolerans kan skapa tillväxt och kreativitet i Gävleborg

Richard Florida, professor vid George Mason University USA väckte redan med sin första bok ”Den kreativa klassens framväxt” en del uppståndelse, han menar att vi lämnat den industriella eran och klivit in i den kreativa. En ny klass har uppstått enl. Florida, den kreativa klassen, de som arbetar med forskning, teknologi, kultur, konst och underhållning

  

Kultur och tolerans kan skapa tillväxt och kreativitet  i Gävleborg

 

Richard Florida, professor vid George Mason University USA väckte redan med sin första bok  "Den kreativa klassens framväxt" en del uppståndelse, han menar att vi lämnat den industriella eran och klivit in i den kreativa. En ny klass har uppstått enl. Florida, den kreativa klassen, de som arbetar med forskning, teknologi, kultur, konst och underhållning 

 

Det här kan vi jämföra med den utveckling som andra beskriver som att vi gått från jordbrukssamhället till industrisamhället för att nu befinna oss i tjänstesamhället, Florida använder sig av helt annat sätt att beskriva den utvecklingen och landar slutligen i att vi befinner oss i den kreativa eran!

Och detta kräver att vi tänker på ett nytt sätt om vi vill skapa tillväxt!

Den kreativa klassen ,som snart är halva den arbetande befolkningen, består av självständiga individer som ställer krav på de platser där de ska bo och verka. De söker sig aktivt till områden som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet, social omsorg och ett rikt kulturliv enl. Florida.
Därför måste vi byta fokus från konkurrens till kreativitet. Eftersom folk kommer att bosätta  sig i städer eller orter som är attraktiva och sedan låter de jobbet komma till dem. Det här händer redan på platser i Sverige där man har en stark tillväxt mycket p.g.a. en medveten kultursatsning ex. i Göteborg, däremot har vi fortfarande ett gammalt sätt att tänka på i Gävleborg ännu.

 

Skandinavien ligger enl. Richard Florida väldigt bra till eftersom vi har ett trygghetssystem som kan erbjuda en social omsorg och välfärd. Vi ligger också bra till internationellt när man jämför de mjuka värdena som jämställdhet, tolerans och öppenhet.

Florida har visat på ett samband där städer med större andel homosexuell befolkning också låg bättre till i den teknologiska och ekonomiska utvecklingen. Richards förklaring är att personer i den kreativa klassen oftare väljer arbetsplatser i städer med öppnare och tolerantare klimat, där det är lättare att förverkliga sina idéer. Ett bra exempel på detta är San Francisco som toppar den ekonomiska och teknologiska ligan i USA  men även har den mest excentriska befolkningen.

 

Slutsats:

Kreativiteten finns hos alla människor och den struntar i faktorer som kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning eller funktionshinder. Toleranta regioner, som släpper fram den kreativiteten är de som får den bästa tillväxten, säger Richard Florida.

Detta är så långt från Sverigedemokrater och främlingsfientlighet man kan komma!

 

Gävleborg måste därför också fråga sig hur öppet och tolerant länet är!

Vi behöver välkomna nya svenskar, ha en öppen attityd till ex. homosexualitet och fortsätta jämställdhetsarbetet. Kommuner måste fundera på om deras bostadsområden, skolor, arbetsmarknad, och kulturella utbud präglas av segregation istället för integration. Landstinget måste fundera på samma saker och om sjukvården är jämställd, öppen, och tolerant. Vi måste låta andra än medelålders gubbar som jag få ta plats inom ex. politik och näringsliv. Och vi måste radikalt omvärdera synen på kultur, eftersom den spelar en avgörande roll hur vi ska få det här länet att växa och vara attraktivt för att kunna behålla men även locka till oss nya kreativa krafter!, för gör vi det kommer vårt län att utvecklas och vi kan skapa fler arbetstillfällen vilket leder till en ökad hållbar tillväxt som kommer alla våra länsinnevånare till del!

 

Alf Norberg Landstingsråd (v)

Kopiera länk