artikel

C tiger om ökade klyftor

Centerpartiets Anders W Jonsson och Magnus Svensson svarar i Hälsinge Kuriren på vår tidigare debattartikel. Där presenterade vi en undersökning från Riksdagens Utredningstjänst som visar att regeringens politik har gett en genomsnittlig stockholmare 4 800 kronor mer om året jämfört med den genomsnittlige invånaren i Gävleborg. De tre län som fått minst av regeringens skattesänkningar är Norrbotten, Jämtland och Gävleborg, men nästan alla län i landet har fått betydligt mindre än Stockholm län. Det är talande att Jonsson och Svensson väljer att genom hela sin artikel tiga om det resultatet.

  

C tiger om ökade klyftor

Centerpartiets Anders W Jonsson och Magnus Svensson svarar i Hälsinge Kuriren på vår tidigare debattartikel. Där presenterade vi en undersökning från Riksdagens Utredningstjänst som visar att regeringens politik har gett en genomsnittlig stockholmare 4 800 kronor mer om året jämfört med den genomsnittlige invånaren i Gävleborg. De tre län som fått minst av regeringens skattesänkningar är Norrbotten, Jämtland och Gävleborg, men nästan alla län i landet har fått betydligt mindre än Stockholm län. Det är talande att Jonsson och Svensson väljer att genom hela sin artikel tiga om det resultatet.

Jonsson och Svensson gör det enkelt för sig: i deras beskrivning är det inte högkonjunkturen som gett Sverige ökad sysselsättning, utan regeringen. Opinionssiffrorna visar tydligt att folk ser igenom det. Trots att vi är i en högkonjunktur är arbetslösheten fortfarande hög, och till och med arbetsmarknadsministern erkänner att de många långtidsarbetslösa ungdomarna är ett misslyckande. Regeringen förutspår själv att arbetslösheten ska öka 2009.

Det regeringen däremot lyckats med är att klämma dit människor ekonomiskt när de haft oturen att bli sjuka eller arbetslösa, vilket många i Gävleborg fått känna av. Jonsson och Svensson slår sig för bröstet med att ersättningarna för socialbidrag har minskat med 3-4 procent. Det stämmer, men är knappast särskilt imponerande. Det är inte heller hela sanningen.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelade nu i januari att fler söker socialbidrag, sedan reglerna i sjukförsäkringen försämrats. Fackförbundet SKTF:s undersökning bland socialsekreterare visar samma skrämmande resultat: det kommer fler och nya klienter som de inte tidigare mött. Några av Gävleborgs kommuner ligger i framkant i den utvecklingen – i Hudiksvall, Nordanstig, Söderhamn och Ljusdal ökade kostnaderna för socialbidrag under 2007, trots att vi är mitt i en högkonjunktur. Det om något är anmärkningsvärt.

Redan nu signalerar var femte kommun i Sverige att de har problem med ekonomin. Trots detta har regeringen bestämt sig för att frysa deras statsbidrag. Det innebär att de år 2010 får ca 6 miljarder mindre i inkomster – motsvarande 13 800 färre anställda i förskolan, skolan, äldreomsorgen osv. Samma regering som på storslagna presskonferenser presenterade en skolsatsning på 0,5 miljarder, drar därmed bort motsvarande 1,5 miljarder från skolan så fort strålkastarna släckts ner.

Jonsson och Svensson pratar om överbudspolitik när vi vill använda 30 miljarder kronor av överskotten för att anställa fler i välfärden. Samtidigt står de bakom en politik som redan har sänkt skatterna med 70 miljarder kronor, på ett sätt som allvarligt fördjupar de regionala klyftorna. Det väcker två uppenbara frågor:

Om vi inte ska anställa fler i skolan och barnomsorgen nu, när staten har stora överskott och arbetslösheten är hög, när ska vi då göra det? Och om inte centerpartiet ska minska de regionala klyftorna nu, när ni ingår i regeringen, när ska ni då göra det?

Ulla Andersson

riksdagsledamot (v)

Alf Norberg

landstingsråd (v)

 

Kopiera länk