artikel

Skriftlig fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson

Levande fäbodar

Levande fäbodar är ett kultur historiskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse dels för att förstå hur många tidigare levde men också för att möjliggöra en god djurhållning, öppna landskap och för att utveckla turismen. Staten har ett ansvar för att underlätta för de få människor som idag har valt att jobba med och på en Levande fäbod.

  

Skriftlig fråga

 

Till jordbruksminister Eskil Erlandsson

 

Levande fäbodar

 

Levande fäbodar är ett kultur historiskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse dels för att förstå hur många tidigare levde men också för att möjliggöra en god djurhållning, öppna landskap och för att utveckla turismen. Staten har ett ansvar för att underlätta för de få människor som idag har valt att jobba med och på en Levande fäbod.

 

Såvitt jag vet så har Norge och Sverige olika sätt att hantera ersättning. I Norge om ett rivet djur inte kan påträffas lämnas "fallet" öppet ifall djuret senare påträffas men i Sverige så stängs möjligheterna för senare ersättning.

 

Många gånger kan det vara svårt att hitta de djur som blivit slagna av rovdjur eftersom många fäbodar låter djuren beta på skogen. Om Sverige skulle införa en liknande hantering som Norge skulle det skapa  bättre förutsättningar för en fäbod att kunna få ut ekonomisk ersättning för den skada som den drabbats av.

 

Utifrån ovanstående vill jag fråga Statsrådet Eskil Erlandsson följande:

 

 

Avser Statsrådet att se över möjligheterna att hålla " fall " öppna så att ersättning kan betalas ut senare när djurkroppen påträffats?

 

Ulla Andersson

Riksdagsledamot

Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk