artikel

En stor utmaning inför valet 2010

Vi i Vänsterpartiet måste övertyga väljarna om att vår miljöpolitik är bättre än Miljöpartiets. Alliansens miljöpolitik är ju egentligen inte en så stor utmaning, men Reinfeldt lanserar nu sitt parti som det ”Gröna blå partiet” i ett försök att fånga…kanske centerpartister(?)

  

 

 

En stor utmaning inför valet 2010

 

Vi i Vänsterpartiet måste övertyga väljarna om att vår miljöpolitik är bättre än Miljöpartiets. Alliansens miljöpolitik är ju egentligen inte en så stor utmaning, men Reinfeldt lanserar nu sitt parti som det "Gröna blå partiet" i ett försök att fånga…kanske centerpartister(?)

 

Vänsterpartiets miljöpolitik är ett trovärdigt alternativ. Vi måste akta oss för att föra en populistisk propaganda utan vetenskaplig grund, i motsats till flera av Miljöpartiets utspel. Vi får ingen trovärdighet om vi inte håller oss till sanningen eller föreslår åtgärder som inte går att genomföra utan att vårt land slutar att utvecklas när det gäller både välfärd och internationell konkurrens. Vänsterpartiet står inte för en tillbakagång i utvecklingen, utan för en utveckling under ansvarstagande för miljö och framtid.

 

Ett exempel på "felaktigt" sätt att tala emot kärnkraften är när man t ex talar om olika typer av strålning utan åtskillnad, alfa-, beta- och gammastrålning är helt väsensskilda och det är ett faktum att "vanligt" folk inte känner till skillnaderna, utan man tror bara att det är farligt. All radioaktivitet är farlig, men de olika typerna av strålning verkar på olika sätt och innebär mycket stor skillnad när det gäller energi och räckvidd. Och de är olika farliga. T ex är det inte farligt att ta i uran 235, som avger alfastrålning och som inte ens går genom huden. Däremot är alfastrålning farlig att inandas, t ex radongas, och kan orsaka lungcancer. Betastrålning kräver 1 dm tjock vägg för att hindra strålning, medan gammastrålning, som är elektromagnetisk strålning, kräver 1 m tjock betongvägg för att hindra strålning. Ett exempel på gammastrålning är den strålning vi utsätter oss för när vi genomgår en röntgenundersökning (fast då är dosen otroligt liten). Om vi talar om kärnkraften utan urskillning, så kommer vi inte att bli trovärdiga, speciellt inte hos kärnkraftsförespråkare.

 

Att bestämt hävda att vindkraft enkelt kan ersätta de 10 kärnkraftsreaktorer som är i drift är heller inte trovärdigt, eftersom vi behöver sätta upp vindkraftverk runt hela Sveriges kust för att ersätta en enda reaktor. När det gäller vindkraft måste man planera noggrant hur man skall kunna sätta upp anläggningarna på ett genomförbart sätt. T ex kan de upplevas som störande, varför de bör placeras på "bra" ställen. Vindkraft är en mycket bra energikälla, helt förnybar och den släpper inte ut några som helst föroreningar. Vi behöver dock utveckla metoder för att göra dem mer effektiva, då effekten i nuvarande typer inte alls är stor. Vi bör absolut satsa på vindkraft!

 

Jag tror att solceller för framställning av elektricitet skulle vara bra. Man (forskare) tror att om man har solceller med en sammanlagd yta som Vänerns så skulle man kunna uppfylla Sveriges el-behov. Tillsammans med befintlig vattenkraft. Enda nackdelen med solceller är att de inte är miljövänliga vid tillverkningen samt att vi inte har så mycket sol på vintern. Men de skulle kunna vara ett komplement!

 

Biobränsle som ved och pellets är också bra för anläggningar för uppvärmning av hus. Tyvärr har priset på skog ökat lavinartat under de senaste 2,5 åren, en ökning med ca 35 %!!! Vad detta beror på kan man ju spekulera i, men en trolig orsak är att man helt enkelt har sett en helt ny marknad att tjäna pengar på. TRÅKIGT att en omställningspolitik för miljön skall mynna ut i att man profiterar på människors önskan att bidra till en minskning av utsläpp koldioxid och svavel. Det kan ju också bero på att efterfrågan är större än tillgången just på grund av det ökade intresset för biobränslen, men var är de sk "energiskogarna" som man talade så varmt om under 1990-talet? Energiskogarna som odlas fram för att enbart försörja framställning av biobränsle.

 

Listan kan göras lång, men jag slutar här för denna gång…

 

Elisabeth Swedman

Miljöansvarig i Gävleborgs distrikt

 

 

Kopiera länk