artikel

Öppet brev till riksdagsledamöterna för s, m, fp, c och kd i Gävleborg

Med EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, sker en omfattande maktöverföring från medlemsländerna till EU-systemet. Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att EU:s makt ökar i cirka 100 fall. En sådan maktöverföring har vi inte varit i närheten av sedan Sverige blev medlem 1995. Vi kan på goda grunder hävda att EU med det nya fördraget är något helt annat än det EU som väljarna med knapp majoritet sa ja till i folkomröstningen 1994.

  

Öppet brev till riksdagsledamöterna för s, m, fp, c och kd  i  Gävleborg

 

Med EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, sker en omfattande maktöverföring från medlemsländerna till EU-systemet. Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att EU:s makt ökar i cirka 100 fall. En sådan maktöverföring har vi inte varit i närheten av sedan Sverige blev medlem 1995. Vi kan på goda grunder hävda att EU med det nya fördraget är något helt annat än det EU som väljarna med knapp majoritet sa ja till i folkomröstningen 1994.

 

EU blir allt mer lik en stat med utrikesminister och president. Polisiära och rättsliga frågor förs över till unionsnivån. EU blir i praktiken en militärallians på samma sätt som Nato då det skrivs in att medlemsländerna är tvungna att försvara varandra. Det aviseras att en stor armé med stark vapenkapacitet ska byggas upp för militära operationer runt om i världen. Det blir en gemensam gränspolis. Sociala tjänster görs till en handelsfråga och det blir svårt att hindra att stora privata bolag från andra länder köper upp viktiga delar av vår offentliga sjukvård och utbildningssektor.

 

Det borde vara självklart att en så stor maktöverföring som sker med Lissabonfördraget måste godkännas eller förkastas i en folkomröstning och inte via ett beslut i riksdagen. Särskilt som riksdagen inte kan sägas vara legitim att fatta beslut i frågan eftersom de EU-positiva partierna vägrade att diskutera frågan i senaste valrörelsen.

 

Regeringen och socialdemokraterna säger ofta att de vill ha en bred diskussion om EU bland medborgarna. Men det är bara med en folkomröstning som en sådan bred diskussion kan komma till stånd, det visar ju de två folkomröstningar som vi hittills haft om EU-frågan. Men de EU-entusiastiska partierna är väl rädda för att folket ska rösta "fel" som i EMU-folkomröstningen.

 

Med Lissabonfördraget förlorar riksdagen makt på mängder med politikområden. Bör inte en så stor maktöverföring avgöras i en folkomröstning? Om ni inte tycker att det behövs en folkomröstning, ser jag gärna att ni förklarar varför. Jag och säkert många väljare ser fram emot era svar.

 

Ulla Andersson

Vänsterpartiet och riksdagsledamot

Yvonne Oscarsson

Distriktsordförande,Vänsterpartiet Gävleborg

 

Kopiera länk