artikel

Ett nytt år

Ett nytt år har rullat in, ett nytt år med en borgerlig regering. Man kan säga mycket om den men ett erkännande ska de få; de är snabba med sina förändringar. Det är väl nästan det enda positiva som går att säga om högerregeringen.

På ett år har de genomfört över hälften av de skattesänkningar som moderaterna gick till val på 2002, och som efteråt kallades oansvariga och orättvisa av Reinfeldt. Till och med fördelningen av skattesänkningarna är mer orättvisa än de som Bo Lundgren planerade.

  

Ett nytt år har rullat in, ett nytt år med en borgerlig regering. Man kan säga mycket om den men ett erkännande ska de få; de är snabba med sina förändringar. Det är väl nästan det enda positiva som går att säga om högerregeringen.

 

På ett år har de genomfört över hälften av de skattesänkningar som moderaterna gick till val på 2002, och som efteråt kallades oansvariga och orättvisa av Reinfeldt. Till och med fördelningen av skattesänkningarna är mer orättvisa än de som Bo Lundgren planerade.

Två tredjedelar till den rikaste tredjedelen, det vill säga 200 miljonärer får en miljon vardera direkt ner i fickan när förmögenhetsskatten avskaffas. 60 % går till män och 40 % till kvinnor. Betala får vi alla göra, men framförallt de som haft oturen att bli sjuka, skadade eller arbetslösa.

Vi får dessutom ett otryggare samhälle när socialförsäkringarna och välfärden urholkas och klyftorna i samhället ökar. Samhället dras isär och grupper ställs mot varandra.

 

Kunde det se ut på något annat sätt kanske ni undrar? Låt oss visa på hur vi i Vänsterpartiet valt att använda statens inkomster i vårt förslag till statsbudget;

  • En tandvårdsreform där tandvården blir en del av högkostnadsskyddet
  • En tillgänglighetssatsning genom att 750 miljoner avsätts för att kommunsektorn ska kunna ta bort hinder i den fysiska miljön för funktionshindrade
  • Höjd grundpension på 500 kr/månad liksom en viss återställare för de pensionärer som fick sina pensioner sänkta under besparingarna på -90 talet
  • Pengar för en kraftig utbyggnad av äldreomsorgen. Vi vill ha verklig valfrihet, det vill säga att brukaren själv får bestämma över en del av den tid som beviljas och där fler kan få kvalitativ omsorg och vård.
  • Förskolegrupper på 15 barn/ grupp för de äldre barnen och 12 barn/grupp för de yngre. 5 000 nya jobb i förskolan och 10 000 nya jobb i skolbarnomsorgen så att 25 barn/grupp kan bli verklighet
  • En återgång till klasstorlekar som var innan de stora nedskärningarnas tid på -90 talet. 8 000 nya lärare anställs
  • En kraftig satsning på det sociala området. Psykiatrin får sina så kallade Milton pengar och missbruksvården byggs ut
  • Vi anslår pengar för att renovera och bygga om stora delar av miljonprogramsområdena så de blir moderna och energieffektiva. Samt pengar till nybyggnationer av hyreslägenheter och miljövänliga hus
  • En stor satsning på infrastruktur framförallt i järnväg och kollektivtrafik såväl i storstad som i glesare bygder, klimatsmarta investeringar
  • Återställande av A-kassan och sjukförsäkringen

 

Eftersom en del vill påstå att vi är ekonomiskt oansvariga, så kan det vara värt att tala om att Vänsterpartiets budgetförslag haft stora överskott hela planeringsperioden. Ekonomisk politik handlar om vilka problem man ser och hur dom ska lösas. Det handlar om hur vi vill att samhället ska organiseras och utvecklas. Vi vet att det är genom investeringar idag vi betalar morgondagens välfärd. Vi ser andra problem och lösningar. Vi har visat på en annan väg – politik gör skillnad.

 

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsstyrelse

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Ulla Andersson, Gävle

Alf Norberg, Hudiksvall

Marianne Persson, Hudiksvall

Leif Peterson, Söderhamn

Anna-Maria Forssell Mörk, Bollnäs

Marita Engström, Gävle

Torleif Bossen, Ovanåker

Elisabeth Swedman, Hudiksvall

Leif Bondesson, Gävle

Kopiera länk