artikel

Polisnärvaro i små kommuner

I Ockelbo genomfördes nyligen ett bankrån och det tog 50 minuter innan en polisbil kom till platsen. Den förklaring som framförts från polisledningen har varit att det var viktigare att försöka täppa igen flyktvägar eftersom rånarna redan lämnat platsen. Så kan det säkert vara men den otrygghet som uppstår när befolkningen vet att det inte finns någon polis i närheten ens vid ett större rån skapar självklart en stor frustration och oro. I Hofors genomförs en raid av fickstölder på skolor och trots att tjuvarna stannar kvar i Hofors en hel timme så väljer polisen att inte skicka en bil.

  

I Ockelbo genomfördes nyligen ett bankrån och det tog 50 minuter innan en polisbil kom till platsen. Den förklaring som framförts från polisledningen har varit att det var viktigare att försöka täppa igen flyktvägar eftersom rånarna redan lämnat platsen. Så kan det säkert vara men den otrygghet som uppstår när befolkningen vet att det inte finns någon polis i närheten ens vid ett större rån skapar självklart en stor frustration och oro. I Hofors genomförs en raid av fickstölder på skolor och trots att tjuvarna stannar kvar i Hofors en hel timme så väljer polisen att inte skicka en bil.

När närpoliserna försvunnit så har det framförts från ansvarigt polishåll att det ändå finns poliser i närheten. Det visar sig inte stämma i verkligheten. Polisdistriktet har svårt att få sin budget att gå ihop. Även om det utbildas poliser så behövs det pengar för att anställa dem. Både Hofors och Ockelbo är små kommuner befolkningsmässigt men även de har rätt till att veta att de har en chans att få stöd och hjälp av polis i samhället. Vare sig den vetskapen eller känslan finns idag.

Utifrån ovanstående vill jag därför fråga justitieminister Beatrice Ask:

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att tillförsäkra att även kommuner av Hofors och Ockelbos storlek får en närvarande polis så att invånarna återigen kan känna trygghet?

Kopiera länk