artikel

Vad är det för elitistisk synsätt som Gefle Dagblad uttrycker på sin ledarsida?

Vad är det för elitistisk synsätt som Gefle Dagblad uttrycker på sin ledarsida? Är det en upplyst depotism som ledarsidan efterfrågar när tidningen inte tycker att folket kan vara tillräckligt ”insatta” att veta sitt eget bästa?

Lissabonfördraget, som vänsterpartiet kräver att svenska folket ska få säga sitt om, kommer att gälla före svensk grundlag. Eftersom en normal ändring av grundlagen kräver två beslut med mellanliggande val, just för att svenska folket ska ha en möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att välja/påverka, kräver vänsterpartiet att folket ska få ta ställning till denna stora förändring av svenskt statsskick.

  

Vad är det för elitistisk synsätt som Gefle Dagblad uttrycker på sin ledarsida? Är det en upplyst depotism som ledarsidan efterfrågar när tidningen inte tycker att folket kan vara tillräckligt "insatta" att veta sitt eget bästa?

 

Lissabonfördraget, som vänsterpartiet kräver att svenska folket ska få säga sitt om, kommer att gälla före svensk grundlag. Eftersom en normal ändring av grundlagen kräver två beslut med mellanliggande val, just för att svenska folket ska ha en möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att välja/påverka, kräver vänsterpartiet att folket ska få ta ställning till denna stora förändring av svenskt statsskick.

 

Lissabonfördraget är den mest djupgående förändringen av EU med den mest omfattande överföringen av makt till unionen som skett sedan Sverige gick med. De politikområden där makt förflyttas från Sveriges riksdag till beslut på EU-nivå är bl.a. straffrätten, asyl- och invandringspolitiken, civilrätten, polissamarbete, transportpolitiken. Dessutom innebär Lissabonfördraget en betydande utveckling av en gemensam försvarspolitik inom EU som uttryckligen syftar till ett gemensamt försvar. Medlemsländerna förbinder sig att "gradvis förbättra sin militära kapacitet", med andra ord upprusta. Efter EG-domstolens yttrande i december om blockaden i Vaxholm är det dessutom tydligt att inte ens de garantier om att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska bestå som Sverige gavs inför folkomröstningen om EU 1994, gäller.

 

En bonus effekt av en folkomröstning är den genomgripande debatt som den ger upphov till när alla människor ska ta ställning till mer eller mindre makt till EU. Om svenska folket ges tillfälle att faktiskt få uttrycka sin åsikt lär frågan diskuteras runt köksbord och på arbetsplatser runtom i landet.

 

Nej, jag tror snarare att Gefle Dagblad är rädd för att svenska folket skulle rösta "fel", om vi får en folkomröstning om Lissabonfördraget, efter det rungande nej:et i folkomröstningen om EMU. Den som verkligen är demokrat och tycker att Lissabonfördraget medför den bästa utvecklingen för Sverige har ju inget att frukta i en folkomröstning!

 

Yvonne Oscarsson, distriktsordförande

Vänsterpartiet Gävleborg

Kopiera länk