artikel

Pressmeddelande

Som ett led i arbetet med att utveckla vänsterpartiets politik kring det gemensamma ägandet besökte jag, Ulla Andersson idag SEKO:s förbundsledning tillsammans med Lars Ohly.

  

Stockholm 2008-03-05

 

Pressmeddelande

 

Som ett led i arbetet med att utveckla vänsterpartiets politik kring det gemensamma ägandet besökte jag, Ulla Andersson idag SEKO:s förbundsledning tillsammans med Lars Ohly.

 

Vi diskuterade de utförsäljningar som pågår, hur det kommer att påverka samhället men även hur vi kan använda det ägande vi redan har i olika bolag på ett bättre sätt ex SJ och Vattenfall. Självklart kom också frågan upp i vad vi behöver vi äga gemensamt i framtiden för att möta behov och utmaningar.

 

För mer info kontakta

 

Ulla Andersson

Riksdagsledamot

Vänsterpartiet

Gävleborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk