artikel

LRF Gävleborg och Vänsterpartiet gör gemensam sak.

LRF har under en tid drivit frågan om systemet för ersättning för naturkatastrofer bör ses över. Tidigare system med skördeskadefond avskaffades 1994, härefter har staten ensam ansvaret för skadeersättningen. Sverige har under senare år drabbats av områdesvis omfattande skördeskador. Ansökningar om ersättning har avslagits med motivet att skadorna inte varit tillräckligt omfattande, trots att de ekonomiskt inneburit mycket stora förluster.
LRF anser att den enskilde skogs- och lantbrukarens har ett ansvar att försäkra sig mot skador,
men vid naturkatastrofer drabbas försäkringstagaren ofta av force-majeure, med följden att försäkringen inte gäller. Försäkringsbranschen tillhandahåller idag inga försäkringar för att täcka detta behov, premierna förmodas också bli allt för höga för att kunna bäras av den enskilde.

  

Pressmeddelande

LRF

Vänsterpartiet

2008-03-03

 

LRF Gävleborg och Vänsterpartiet gör gemensam sak.

 

LRF har under en tid drivit frågan om systemet för ersättning för naturkatastrofer bör ses över. Tidigare system med skördeskadefond avskaffades 1994, härefter har staten ensam ansvaret för skadeersättningen. Sverige har under senare år drabbats av områdesvis omfattande skördeskador. Ansökningar om ersättning har avslagits med motivet att skadorna inte varit tillräckligt omfattande, trots att de ekonomiskt inneburit mycket stora förluster.

LRF anser att den enskilde skogs- och lantbrukarens har ett ansvar att försäkra sig mot skador,

men vid naturkatastrofer drabbas försäkringstagaren ofta av force-majeure, med följden att försäkringen inte gäller. Försäkringsbranschen tillhandahåller idag inga försäkringar för att täcka detta behov, premierna förmodas också bli allt för höga för att kunna bäras av den enskilde.

 

Vänsterpartiet har på initiativ av Ulla Andersson riksdagsledamot från Gävleborg, motionerat om införandet av en Naturkatastrofförsäkring liknande den i Norge bör utredas och ett bättre system än dagens införas.

 

Tillsammans vill vi nu agera för att skapa ett nödvändigt tryck i frågan eftersom behoven är uppenbara. Klimatförändringarna påverkas oss, skapar otrygghet, försvårar vår vardag och hotar vår framtid. Även om alla nödvändiga åtgärder sätts in, vilket vi vill, så måste vi hantera den situation vi nu befinner oss i och den oro som finns.

 

Med anledning av detta inbjuder LRF Gävleborg tillsammans med Vänsterpartiet till en gemensam presskonferens, fredagen den 7:e mars klockan 14.30, Hemlingbystugan , Gävle

 

För vidare upplysningar kontakta

Ulla Andersson Vänsterpartiet  08 – 78 64 659, mobil 070 -237 9991

Annsofi Collin LRF Gävleborg 070 –6945294

Jan Thorén, Ordf LRF Gävleborg, 070-2153850

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

Kopiera länk