artikel

Sex och politik

Sexualitet kan tyckas vara något ytterst privat och personligt som därmed inte har mycket med politik att göra. Vänsterpartiet vill däremot hävda att sex i högsta grad är politik. Sexualpolitiska frågor och sexuella rättigheter behöver lyftas och diskuteras mer i den offentliga debatten.

  

Sex och politik

 

Sexualitet kan tyckas vara något ytterst privat och personligt som därmed inte har mycket med politik att göra. Vänsterpartiet vill däremot hävda att sex i högsta grad är politik. Sexualpolitiska frågor och sexuella rättigheter behöver lyftas och diskuteras mer i den offentliga debatten.

 

Vänsterpartiet anser att sexualiteten är en källa till livsglädje och lust och en drivkraft för människor och för samhällsutvecklingen. Självklart borde alla ha möjlighet att utforska, forma, uttrycka, njuta av och bestämma över sin egen sexualitet. Men så ser inte verkligheten ut. Villkoren på det sexuella området hänger i högsta grad samman med makt och de maktstrukturer och normer som finns i samhället i stort.

 

Trots att rättighetskampen har bidragit till långtgående reformer på HBT-området, har homo- och bisexuella personer inte samma möjligheter att visa sin kärlek och leva fullvärdiga liv. Normen om att leva i par om en man och en kvinna är djupt rotad. Fördomar och homofobi leder till diskriminering och i värsta fall till våldsamma hatbrott.

 

För Vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek och sexualitet ska respekteras. Lagstiftningen i sig förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Det är hög tid att införa könsneutral äktenskapslagstiftning och ställa krav på att vigselrätten ovillkorligen ska omfatta att viga samkönade par. Vänsterpartiet har varit drivande bland annat när det gäller att införa sexuell läggning som grund i lagen om hets mot folkgrupp. Vi vill även att könsidentitet skall inkluderas i denna lag.

 

Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner är en mycket allvarlig form av kriminalitet. Vänsterpartiet kräver därför krafttag mot denna brottslighet och anser att det behövs ökad HBT-kompetens inom hela rättsväsendet. Sexualpolitik och sexuella rättigheter är i hög grad kvinnopolitiska frågor. När rättigheterna brister, är det oftast kvinnorna som får betala priset.

 

Det är lätt att fokusera på problem som våldtäkter, trakasserier, incest, prostitution och oönskade graviditeter när man pratar om sex i ett samhällsperspektiv. Vänsterpartiet vill lyfta de positiva och livsbejakande aspekterna när sexualpolitik diskuteras. Som feministiskt parti kan vi inte blunda för maktperspektivet och orsakerna till att kvinnor förknippar sex med rädsla och förnedring.

 

 

 

Utnyttjande, övergrepp och mäns kontroll över kvinnors sexualitet är en grundbult i patriarkatet. Porr och prostitution vidmakthåller könsroller och maktstrukturer som innebär att kvinnor underordnas männen. Porr och prostitution bidrar till att begränsa människors sexualitet.

 

Den svenska sexköpslagen är bra eftersom straffansvaret läggs på köparen. I de länder som valt att legalisera prostitution finns det mycket som pekar på en ökad efterfrågan, vilket lett till fler offer för människohandel och fler underåriga som hamnar i prostitution. Lagstiftning påverkar attityder. Om sexköp är lagligt betraktas också kvinnor och deras kroppar som objekt och handelsvaror.

 

Sverige måste vara pådrivande genom att ställa krav på andra länder om att bekämpa sexslavhandeln och genom att ta ställning mot legalisering av prostitution och sexköp.

 

Sexualundervisningen i våra skolor ska prioriteras och förbättras och bygga på en genusteoretisk grund. På så sätt kan alla barn och ungdomar få redskap att se kritiskt på myter om sex och könsroller i porren och det kommersiella utbudet.

 

 

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsstyrelse

Marita Engström, Gävle

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Anita Walther, Gävle

Ulla Andersson, Gävle

Anna-Maria Forssell Mörk, Bollnäs

 

 

Kopiera länk