artikel

Vänsterpartiet jämför skattesänkningarna med sjuksköterskornas krav

Tidningen Dagens Arbete avslöjar i senaste numret hur den avskaffade förmögenhetsskatten gynnar näringslivets direktörer. Finansmannen Fredrik Lundberg är en av vinnarna, han tjänar nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar lönekraven för 1 600 sjuksköterskor.

 

2008-05-06

Vänsterpartiet jämför skattesänkningarna med sjuksköterskornas krav

Tidningen Dagens Arbete avslöjar i senaste numret hur den avskaffade förmögenhetsskatten gynnar näringslivets direktörer. Finansmannen Fredrik Lundberg är en av vinnarna, han tjänar nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar lönekraven för 1 600 sjuksköterskor.

– Den krona som används till skattesänkningar kan inte användas till lönehöjningar, så enkelt är det. Regeringen låter sänkt skatt gå före höjda löner, säger Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet.

Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som har uttalat sitt stöd för Vårdförbundets strejk. Partiet har föreslagit att pengarna från förmögenhetskatten ska betala ett nytt statsbidrag på 10 miljarder kronor som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader.

– Om vi inte höjer lönerna i kvinnodominerade yrken kommer vi inte att kunna rekrytera och behålla personal i viktiga välfärdsjobb. Höjda löner och rätten till heltid är viktiga rättvisefrågor, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet har jämfört kostnaden för den avskaffade förmögenhetsskatten med Vårdförbundets krav. Jämförelsen visar att de cirka 6 miljarder som förmögenhetsskatten gav hade räckt till hela vårdförbundets lönekrav två gånger om. De tio direktörer som tjänar mest på skattesänkningen får 60 miljoner om året, det motsvarar lönekraven för två-tre tusen sjuksköterskor.

Kontakt:
Ulla Andersson, riksdagsledamot (v), 0702-37 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 0064

Beräkningar:
Vårdförbundet: + 2000 kr/mån = + 24 000 kr/år
Top 10: 60 000 000 kr/år -> 2500 sjuksköterskor
"De pengar som regeringen gav tio direktörer i industrin i skattesänkning hade räckt till lönekraven för två-tre tusen sjuksköterskor."

Hela förmögenhetsskatten gav 5 949 miljoner kronor i intäkter 2007 (för inkomståret 2006).
Vårdförbundet har 108 000 medlemmar, varav 12-13 000 är studenter och pensionärer.
95 000 medlemmar x 24 000 kr/år = 2,28 miljarder kr/år.
"De cirka 6 miljarder förmögenhetsskatten gav hade räckt till hela vårdförbundets lönekrav två gånger om."

Vårdförbundet: +2000 kr/mån = +24 000 kr/år
Fredrik Lundberg: 40 000 000 kr/år -> 1600 sjuksköterskor
"Fredrik Lundbergs förmögenhetsskatt hade räckt till lönekraven för 1 600 sjuksköterskor."

Kopiera länk