artikel

Människorna i Sverige kommer att drunkna i sopor!

Människorna i Sverige kommer att drunkna i sopor! Vi skapar enorma mängder sopor per person och år i Sverige. Det beror delvis på att vi faktiskt köper mer mat än vad som går åt till familjen och därför får kassera överbliven mat. Vi har också en tendens att ofta byta ut det vi har i våra hem, som möbler, elektronik m.m.
Vi köper hela tiden nya kläder för att vara moderna och det är sällan som kläderna blir utslitna innan de slängs. Och vi behöver bli bättre när det gäller att källsortera och kompostera.
Vänsterpartiet anser att förändrade avgifter på det vi slänger i soptunnorna skulle kunna vara ett bra sätt att styra mot en bättre sopsortering

  

Människorna i Sverige kommer att drunkna i sopor! Vi skapar enorma mängder sopor per person och år i Sverige. Det beror delvis på att vi faktiskt köper mer mat än vad som går åt till familjen och därför får kassera överbliven mat. Vi har också en tendens att ofta byta ut det vi har i våra hem, som möbler, elektronik m.m.

Vi köper hela tiden nya kläder för att vara moderna och det är sällan som kläderna blir utslitna innan de slängs. Och vi behöver bli bättre när det gäller att källsortera och kompostera.

Vänsterpartiet anser att förändrade avgifter på det vi slänger i soptunnorna skulle kunna vara ett bra sätt att styra mot en bättre sopsortering

·         De flesta som bor i eget hus skulle kunna anlägga en varmkompost eller en maskkompost i något hörn. Sköts den på ett bra sätt så innebär det inte några besvär när det gäller lukt. På så vis skulle man kunna få återvinning på organiska sopor som matrester. Även i hyreshus skulle det vara möjligt att ordna med kompostering.

·         Redan i affären kan du välja bort onödiga förpackningar. Man har rätt att lämna kvar sina förpackningar i affären, som är skyldig enligt lagen om producentansvar att se till att det finns möjligheter att återvinna dem.

·         Källsortering behöver inte innebära några stora problem. Det handlar om att ändra sina vanor, vilket förstås kan ta tid, men med lite uthållighet kommer den nya vanan att etablera sig. En av fördelarna med källsortering är att man kan återvinna eller återanvända material och på så sätt vara ekonomisk med naturens resurser. Genom källsortering så kan vi också förhindra att miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.

·         Vi behöver alla kritiskt studera våra konsumtionsvanor. Många av oss kommer att finna att hushållets pengar läggs på många saker som man egentligen inte alls behöver. Vi blir inte lyckligare av en massa nya saker!

·         Ingen ser skillnaden mellan ett nytt barnplagg efter några lekstunder med efterföljande tvättar och ett ärvt plagg som man fått av någon bekant eller köpt på second hand!

·         Och varför är vi så märkesfixerade?

Om vi tillsammans ändrar vårt beteende när det gäller sopor så kan vi se till att sopberget minskar drastiskt. Vi måste sätta stopp för den sopproduktion som är en konsekvens av rovdriften mot världens naturresurser. Sopor måste bli dyrare!

 

 

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsstyrelse

 

 

Elisabeth Swedman, Hudiksvall

Alf Norberg, Hudiksvall

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Anita Walther, Gävle

Anna-Maria Forssell Mörk, Bollnäs

Lise-Lott Wikholm, Söderhamn

Torleif Bossen, Ovanåker

Marita Engström, Gävle

Ann-Renée Forsström, Bollnäs

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk