artikel

Tandvårdsreform

Tandvårdscheck gäller från den 1/7 2008.
Checksystem-/ ”särskild peng” tycks vara den borgerliga
regeringens lösning på finansiering och splittring av samhällets offentliga service i olika sammanhang.
Det kan vara äldreomsorgscheck-/peng, barnomsorgscheck-/peng, vårdcheck-/peng, tandvårdscheck-/peng etc.
I anslutning till detta system blir valfrihet ett honnörsord.
Varje individ ska kunna välja vad som är prismässig
fördelaktigast.
Det ska enligt den borgerliga regeringen finnas (startas) en massa olika företag att välja mellan, i de olika servicebranscher som tillhör den offentliga sektorn och det svenska välfärds-systemet. Som om svenska folket inget annat vill än att granska utbud och ständigt välja för att uppleva den totala friheten.

 

Tandvårdsreform

Tandvårdscheck gäller från den 1/7 2008. Checksystem-/ "särskild peng" tycks vara den borgerliga regeringens lösning på finansiering och splittring av samhällets offentliga service i olika sammanhang. Det kan vara äldreomsorgscheck-/peng, barnomsorgscheck-/peng, vårdcheck-/peng, tandvårdscheck-/peng etc. I anslutning till detta system blir valfrihet ett honnörsord. Varje individ ska kunna välja vad som är prismässigt fördelaktigast. Det ska enligt den borgerliga regeringen finnas (startas) en massa olika företag att välja mellan, i de olika servicebranscher som tillhör den offentliga sektorn och det svenska välfärdssystemet. Som om svenska folket inget annat vill än att granska utbud och ständigt välja för att uppleva den totala friheten.

Från den 1/7 2008 gäller den borgerliga regeringens tandvårdsreform som innebär att det införs ett system för högkostnadsskydd och att varje person som har behov av tandvård får en tandvårdscheck som ska minska kostnaderna för den enskilde individen. Reformen innebär i korthet:

Tandvårdscheck om            300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år

Tandvårdscheck om            600 kronor vartannat år för personer i åldrarna 20-29 samt 75 år och äldre.

Den borgerliga regeringens beslut om högkostnadsskydd innebär att:

– en kostnad upp till 3 000 kronor/12 månader betalas av individen själv

– en kostnad mellan 3 001 och 15 000 kronor   ersätts med 50 procent

– en kostnad över      15 000 kronor                  ersätts med 85 procent

Den fria prissättningen på tandvårdmarknaden ska enligt regeringen kvarstå och särskilda föreskrifter ska styra vilken tandvård som staten ersätter. En prisportal med olika vårdgivares referenspriser ska lanseras på Internet under hösten 2008, vilket innebär att det fria valet kräver både kunskap om och tillgång till Internet. Konsumentverket har i en rapport från 2004 visat att endast ett fåtal personer försöker påverka sina tandvårdskostnader genom att jämföra priser hos olika tandläkare. Det finns något orimligt i att man som tandvårdspatient ska betraktas som kund på en fri marknad. Som om valet av tandvård vore lika enkelt som att välja tandkräm.

   Vänsterpar tiets förslag till en tandvårdsreform värd namnet, som dessutom har finansierats i budgetmotionen 2007/2008, borde beaktas av riksdagen. Det förslaget innebär att tandvården räknas som en del i övrig hälso- och sjukvård. I avvaktan på den förändringen föreslås dels ett grundstöd och dels ett rejält högkostnadsskydd. Grundstödet ska ge möjlighet till ett tandhälsobesök var 18:e månad till en kostnad på max 200 kronor för vårdtagaren. Högkostnadsskyddet föreslås enligt följande:

– en kostnad upp till 900 kronor                         betalas av individen själv

– en kostnad mellan 901 – 2 700 kronor            ersätts med 50 procent

– en kostnad mellan 2 700 – 15 000 kronor       ersätts med 70 procent

– en kostnad över      15 000 kronor                   ersätts med 90 procent

Vänsterpartiets förslag till tandvårdsreform ger alla människor i Sverige möjlighet till tandvård. God tandstatus är en känd hälsofaktor som främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Tänderna är en del av kroppen och tandvården bör därför ingå i samma högkostnadsskydd som annan sjukvård.

Anita Walther, Distriktsstyrelsen, Gävleborg

  

Kopiera länk