artikel

Etablerade partier driver främlingsfientlig politik.

Idag finns främlingsfientliga och rasistiska organisationer etablerade i Sverige, bland annat till följd av ökade ekonomiska klyftor. Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden fått representation på flera håll i landet, bl.a. i Söderhamn. En medveten strategi från Sverigedemokraternas sida är efter att ha varit iakttagande och tysta under halva mandatperioden börja föra fram högerpopulistiska och främlingsfientliga åsikter. En av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter måste alltid vara att minimera de främlingsfientliga och rasistiska organisationernas inflytande. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom att bemöta dem där de finns.

 Etablerade partier driver främlingsfientlig politik.
Idag finns främlingsfientliga och rasistiska organisationer etablerade i Sverige, bland annat till följd av ökade ekonomiska klyftor. Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden fått representation på flera håll i landet, bl.a. i Söderhamn. En medveten strategi från Sverigedemokraternas sida är efter att ha varit iakttagande och tysta under halva mandatperioden börja föra fram högerpopulistiska och främlingsfientliga åsikter. En av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter måste alltid vara att minimera de främlingsfientliga och rasistiska organisationernas inflytande. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom att bemöta dem där de finns. Vi ska också arbeta för att förhindra att deras främlingsfientliga och rasistiska åsikter sprids genom att demokratiska partier övertar deras problemformuleringar eller fattar beslut som går deras ärenden.
Det vore mycket olyckligt om Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vid nästa val. Men minst lika allvarligt är att etablerade partier alltmer ger uttryck för Sverigedemokraternas människosyn. De senaste exemplen på dessa tendenser är t. ex migrationsminister Tobias Billströms syn på invandrare som ett samhällsproblem. Misstänkliggörandet av invandrare tjänar ett politiskt syfte. Exempelvis ger moderatförslaget om försörjningsansvar vid anhöriginvandring intryck av att invandrare inte är intresserade av att skaffa sig ordentliga jobb och bostäder utan att vi mer eller mindre tvingar dem.
Socialdemokraterna har också presenterat sin nya invandrarpolitik och lämnat besked om att asylsökande ska tvingas att bosätta sig i de kommuner som anvisas dem samt att vi ska fortsätta att bryta mot internationells konventioner om mänskliga rättigheter genom att papperslösa inte ska ha rätt till likvärdig vård i Sverige. Vi har haft förhoppningar om att få se politik i en mer human och solidarisk anda. I andra länder har problemet inte varit att främlingsfientliga partier tagit plats i parlamenten. Däremot har etablerade partier steg för steg genomfört mycket av den politik som t.ex. Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga velat. Vi riskerar nu att se samma sak hända i Sverige. Från Vänsterpartiets sida kommer vi att göra allt som står i vår makt för att förhindra att det sker.

Lise-Lott Wikholm

Vänsterpartiet Gävleborgs

Distriktstyrelse

Kopiera länk