artikel

EU-kramarna och asylpolitiken

Genevekonventionen har nu över femtio år på nacken. Mänskliga rättigheter och rätten till asyl för den som på grund av krig och förföljelse tvingas fly, är för de flesta människor självklarheter och något som ska värnas.

Ändå har det i både debatten och i svensk invandringspolitik smugit sig in inslag med en annan syn på världen och människor.

Sverigedemokraterna bygger ju hela sin politik på att vilja begränsa invandringen och bevara den “svenska kulturen“. Men eftersom man vill framstå som ett rumsrent och demokratiskt parti säger man sig acceptera asylrätten, till skillnad mot nationalsocialister och öppet rasistiska grupperingar. Det SD istället riktar in sig på är att misstänkliggöra flyktinginvandringen och flyktingars asylskäl. Man försöker måla upp en bild av att en stor del av invandringen är människor som genom lögner och manipulation blir insläppta över våra gränser. Motiven för att bryta upp och fly skulle alltså inte vara att man fruktar för säkerhet, liv och hälsa och behöver skydd undan förföljelse. I SD:s retorik kan man höra allt från konspirationsteorier om islamisering till fördomar om brist på ansvar och försörjningsvilja. Invandrare skulle alltså söka sig till sverige för att snylta åt sig av vårt välfärdssystem.

 EU-kramarna och asylpolitiken

Genevekonventionen har nu över femtio år på nacken. Mänskliga rättigheter och rätten till asyl för den som på grund av krig och förföljelse tvingas fly, är för de flesta människor självklarheter och något som ska värnas.

Ändå har det i både debatten och i svensk invandringspolitik smugit sig in inslag med en annan syn på världen och människor.

Sverigedemokraterna bygger ju hela sin politik på att vilja begränsa invandringen och bevara den “svenska kulturen“. Men eftersom man vill framstå som ett rumsrent och demokratiskt parti säger man sig acceptera asylrätten, till skillnad mot nationalsocialister och öppet rasistiska grupperingar. Det SD istället riktar in sig på är att misstänkliggöra flyktinginvandringen och flyktingars asylskäl. Man försöker måla upp en bild av att en stor del av invandringen är människor som genom lögner och manipulation blir insläppta över våra gränser. Motiven för att bryta upp och fly skulle alltså inte vara att man fruktar för säkerhet, liv och hälsa och behöver skydd undan förföljelse. I SD:s retorik kan man höra allt från konspirationsteorier om islamisering till fördomar om brist på ansvar och försörjningsvilja. Invandrare skulle alltså söka sig till sverige för att snylta åt sig av vårt välfärdssystem.

Det begränsade antal som har verkliga asylskäl och därmed skall kunna få uppehållstillstånd, vill SD ska tvingas lära sig leva, prata och tänka som en ursvensk fortast möjligt. Allt i enlighet med deras assimileringspolitik.

Sverigedemokraternas politik bygger på en skrämmande människosyn och farliga värderingar. Därför blir jag upprörd och oroad när etablerade partier och politiker börjar anta delar av deras fula retorik. När man pratar i vi och dom termer. När man misstänkliggör både asylskäl och invandrares vilja att bli delaktig och att försörja sig och sin familj efter förmåga. När man diskuterar om behovet av tydligare krav.

Att människor med invandrarbakgrund har svårare att få jobb, är fattigare och bor sämre, generellt, beror på att samhället utestänger och diskriminerar. Det är det som behöver åtgärdas. Inte att lägga skulden och ansvaret på den enskilde. Och framförallt måste asylrätten efterlevas, ovillkorligen. Det ska inte vara förmågan att försörja sig som ska avgöra om man får stanna eller inte och det ska inte vara inkomsterna som avgör om en flykting har rätt att återförenas med sina nära och kära.

Regeringens och framförallt Moderaternas hårdföra och restriktiva invandrings och asylpolitik och Socialdemokraternas hårdare tag mot flyktingar har inte bara med sverigedemokraternas framfart och debatten härhemma att göra. Det är de partier och politiker som hyllar EU och vill att Sverige ska underteckna Lissabonfördraget som är ivrigast på att sälja ut humanismen.

Tidigare har Sverige drivit att EU:s flyktingmottagande skulle vara endast en miniminivå, och att enskilda medlemsstater själv kan bestämma att ta emot fler eller ha en generösare tillämpning av asylrätten. De kraven har man nu släppt och skrivningarna i Lissabonfördraget innebär en harmonisering av reglerna rakt av. I våras kom medlemsländerna överens om att skapa en byrå för informationsutbyte om asylsökande. Målet är ett gemensamt system för asyl 2012. Redan i juni i år antog EU det omdiskuterade återvändardirektivet Direktivet innebär gemensamma regler för utvisning av tredjelandsmedborgare. Det blir betydligt svårare att söka asyl i Europa. Direktivet har hårt kritiserats av Amnesty och andra människorättsorganisationer både för att inskränka asylrätten enligt FN.s deklaration om mänskliga rättigheter och för att strida mot barnkonventionen.

Vänsterpartiet ska vara med och försvara asylrätten och en humanitär flykting och invandringspolitik Och det behövs definitivt en stark kritisk vänster i EU-parlamentet som försvarar flyktingars och invandrares rättigheter och vågar ifrågasätta de inskränkta och främlingsfientliga högerkrafterna i Europa.

Marita Engström Vänsterpartiet Gävleborgs Distriktsstyrelse

Kopiera länk