artikel

Vänsterpartiet vill – kommunal skola för alla

I pågående samhällsutveckling medverkar barn- och ungdomsskolan till en ökad segregation genom etablering av privata skolor (friskolor).

Privata skolor har sedan lång tid tillbaka stora möjligheter att etablera sig, oavsett vad berörd kommun anser. Privata skolor har rättighet att, efter beslut av Skolverket, få starta skola med kommunala skattemedel som berörd kommun är skyldig att överlämna. Ett faktum som i hög grad påverkar den kommunala skolans ekonomi och försvårar dess möjlighet att organisera. Kommunen har skyldighet att ha beredskap för att dels ta emot de barn som väljer kommunal skola och dels de barn som eventuellt vill byta från privat till kommunal skola.

  

Vänsterpartiet vill – kommunal skola för alla

I pågående samhällsutveckling medverkar barn- och ungdomsskolan till en ökad segregation genom etablering av privata skolor (friskolor).

Privata skolor har sedan lång tid tillbaka stora möjligheter att etablera sig, oavsett vad berörd kommun anser. Privata skolor har rättighet att, efter beslut av Skolverket, få starta skola med kommunala skattemedel som berörd kommun är skyldig att överlämna. Ett faktum som i hög grad påverkar den kommunala skolans ekonomi och försvårar dess möjlighet att organisera. Kommunen har skyldighet att ha beredskap för att dels ta emot de barn som väljer kommunal skola och dels de barn som eventuellt vill byta från privat till kommunal skola.

Den borgerliga skolministern lanserar nu en rad åtgärder som ska skapa en skola som fungerar optimalt för alla barn, oavsett om den drivs i privat eller kommunal regi. Det ska vara ordning och reda, registrering av skolk, betyg så tidigt som möjligt, elitklasser och gärna privata skolor.

Vänsterpartiet vill se en kommunal skola för alla barn, där den pedagogiska verksamheten leds av behöriga lärare. En skola med välskötta skolbyggnader och skolgårdar som ger eleverna känslor av utrymme både mentalt och fysiskt. En skola som har en fungerande skolhälsovård och resurser att tillföra de barn som har behov av särskilda stödinsatser.

Vänsterpartiet vill se en skola som har resurser att ge alla elever det stöd och den stimulans som behövs för att ta emot och söka kunskap. Skolan ska vara kompensatorisk så att skillnader i elevernas bakgrund motverkas och inte har betydelse för utbildningen. Mot den bakgrunden vill vi avskaffa hemläxor eftersom dessa förutsätter stöd och hjälp i hemmet vilket skapar olika villkor för eleverna.

Vänsterpartiet vill se en skola utan betyg men med intyg om att eleven har uppnått målen. Vi menar att betyg styr undervisningen mot ytliga faktakunskaper som kan mätas vid särskilda tillfällen. Kunskap är mer än faktaplugg. Praktiska och teoretiska kunskaper måste kunna utvecklas i samspel för att ge varaktig kunskap.

Anita Walther

Distriktsstyrelsen

 

Kopiera länk