artikel

Uttalande om landstinget

Att vänsterpartiet inte längre är en del av landstingsmajoriteten har redan inneburit att politiken tagit några steg åt höger.
På några punkter väljer den nya halvborgerliga majoriteten att prioritera politisk toppstyrning och utförsäljning av vår gemensamt finansierade välfärd.

  

Uttalande om landstinget 

Att vänsterpartiet inte längre är en del av landstingsmajoriteten har redan inneburit att politiken tagit några steg åt höger.

På några punkter väljer den nya halvborgerliga majoriteten att prioritera politisk toppstyrning och utförsäljning av vår gemensamt finansierade välfärd.

Den nya halvborgerliga majoriteten som består av (s) och (c) och resterna av ett miljöparti väljer nu att föra en sjukvårdspolitik som sätter utbudet av privata vårdgivare före medborgarperspektivet, det är särskilt trist för socialdemokratin som tidigare haft en ideologisk och pragmatisk syn på privatisering och utförsäljning.

Vänsterpartiet anser inte att antalet privata vårdgivare är en måttstock som tillgänglighet och kvalité kan mätas med.

Politikerkostnaderna för årsarvoderade politiker kommer att öka med c:a en miljon på bekostnad av fritidspolitiker med den nya halvborgerliga politiken.

För att kunna finansiera 5,5 landstingsråd mot tidigare 4 skrotas eller stympas nu flera nämnder och skaran av fritidspolitiker krymper betänkligt.

Vi får en kraftigt maktkoncentrerad Landstingsstyrelse som i sin tur kommer att delegera besluten till ett finansutskott och koncentrera makten ännu mer!

Dags för en vänstersväng! Det enda raka!

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsårskonferens

 

 

 

 

Kopiera länk