artikel

Vänsterpartiet vill – välfärdssystem för alla!

Har någon hört talas om DET SOVANDE FOLKET? Den bok som Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt skrev 1993. Boken finns att ladda hem på www.alliansfrittsverige.se . I boken ger han uttryck för en människosyn som förfärar.
Reinfeldts uppfattning om att socialdemokratin under lång tid har hjärntvättat svenska folket framstår som nonsens jämfört med det resonemang som han ger uttryck för i sin uppfattning om hur Moderaterna ska ta befälet över samhällets utveckling genom verklig hjärntvätt.
Ett konkret exempel är hur begreppet utanförskap användes under valrörelsen 2006. Budskapet att alla som saknade jobb eller var sjukskrivna befann sig i ett samhälleligt utanförskap, var ett effektivt redskap för att bekräfta människor som i grunden ville förändra sin livssituation. Det definierade samhälleliga utanförskapet skulle komma att förändras till en samhällelig gemenskap, om Moderaterna med hjälp av andra borgerliga partier fick regeringsmakten.

 Vänsterpartiet vill – välfärdssystem för alla!

 

Har någon hört talas om DET SOVANDE FOLKET? Den bok som Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt skrev 1993. Boken finns att ladda hem på www.alliansfrittsverige.se . I boken ger han uttryck för en människosyn som förfärar.

          Reinfeldts uppfattning om att socialdemokratin under lång tid har hjärntvättat svenska folket framstår som nonsens jämfört med det resonemang som han ger uttryck för i sin uppfattning om hur Moderaterna ska ta befälet över samhällets utveckling genom verklig hjärntvätt.

          Ett konkret exempel är hur begreppet utanförskap användes under valrörelsen 2006. Budskapet att alla som saknade jobb eller var sjukskrivna befann sig i ett samhälleligt utanförskap, var ett effektivt redskap för att bekräfta människor som i grunden ville förändra sin livssituation. Det definierade samhälleliga utanförskapet skulle komma att förändras till en samhällelig gemenskap, om Moderaterna med hjälp av andra borgerliga partier fick regeringsmakten.

          Borgarna fick regeringsmakten i valet 2006 och har skapat en situation när allt fler och fler människor hamnar i ett verkligt utanförskap. Borgarna har skapat en situation som innebär att det finns ett bäst före datum för att få del av både arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. När den tidsgränsen har passerats återstår försörjningsstöd och för att få detta, får det som regel inte finnas tillgångar i form av sparade pengar, fastighet eller annan värdefull egendom.

          I det konkreta arbetet med att förverkliga det moderata samhälle som målats upp i boken från 1993 kan vi nu se hur klassklyftorna ökar. I följande text citeras/återges delar av boken, som belyser den människosyn som sannolikt fortfarande gäller och genomsyrar den nuvarande regeringens politik.

Förord: Offren för välfärdsstatens falska locktoner är Det sovande folket. Välfärdsstaten har misslyckats, människorna har passiviserats och politikerna tycks ha kapitulerat.

Kap.1 Sovhjärnorna: Blott 28 år gammal dog han. Han dog i vad som skulle komma att kallas 2000-talets farligaste och dödligaste epidemi. Han dog välfärdsdöden. Fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller AIDS. Han kom tidigt att tillhöra sovhjärnorna. Sovhjärnorna kunde tala, läsa och skriva. De hade gått i skolan och ofta varit ganska intresserade, till en början. Sovhjärnorna tappade tidigt intresset för skolan och för allt annat också. De visste att de aldrig skulle arbeta med någonting, det gjorde bara dårarna. Dårarna var de som bestämde, de tappade inte orken i skolan utan fortsatte anstränga sig, fast de inte behövde. Dårarna servade välfärdsstaten. Sovhjärnorna såg dem nästan bara på TV och bytte då snabbt över till en annan av de hundratals kanaler som fanns.

Kap.2 Hur väcks det civila samhället? Slutet på den socialdemokratiska eran: Svenska folket är passivt, förlitar sig på offentliga institutioner och är trygghetsorienterat. Egenskaper som är mer eller mindre utrotningshotade är enskild initiativkraft och entreprenörskap, individuell ansvarskänsla och våra närmastes känsla av ansvar för sitt och andras välbefinnande.

Kap.4 Ansvar, moral och egna normer, Väck det sovande folket: Moderaternas strategi för att väcka de sovande svenskarna: -Presentera en idé om vilka mänskliga egenskaper som krävs för att få ett starkt civilt samhälle. -Söka svaren för hur dessa mänskliga egenskaper växer fram. -Politiskt ansvar för att framkalla dessa egenskaper.

Vänsterpartiet behövs allt mer som drivkraft för att forma det välfärdssamhälle som ger människor möjlighet att leva ett värdigt liv.

Anita Walther

Ledamot i Distriktsstyrelse

Kopiera länk