artikel

Landstingsstyrelsen

På landstingsstyrelsen den 21 april så togs frågan upp om ”ändring av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” ( efter att den återremitterats vid förra sammanträdet, då vi ej kom överens).
Vi kom inte överens igår heller! Oppositionens krav är att arvodering för oppositionsråd höjs från 45% till 50% ( i enlighet med demokratiberedningens förslag) eftersom man ökat på antalet landstingsråd på majoriteten med motiveringen att arbetsbelastningen på dessa råd ökar i och med att Hälso- och sjukvårsdnämnden lagts ner.

 

På landstingsstyrelsen den 21 april så togs frågan upp om "ändring av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda" ( efter att den återremitterats vid förra sammanträdet, då vi ej kom överens).

Vi kom inte överens igår heller! Oppositionens krav är att arvodering för oppositionsråd höjs från 45% till 50% ( i enlighet med demokratiberedningens förslag) eftersom man ökat på antalet landstingsråd på majoriteten med motiveringen att arbetsbelastningen på dessa råd ökar i och med att Hälso- och sjukvårsdnämnden lagts ner.

För att bibehålla balansen mellan majoritet och opposition skulle ökningen behöva vara att vi höjer till 58% men vi nöjer oss alltså med att kräva 50% i dessa tider och arbetsbelastningen i styrelsen blir också större för oppositionsråden liksom för majoriteten.

Denna höjning vill man nu inte gå med på, OM inte oppositionen väljer att besätta de framtida utskotten med oppositionsråd. Som då skulle innebära ytterligare en maktkoncentration av den redan maktkoncentrerade organisationen. Sedan är det ju ett märkligt förfarande om majoriteten skall försöka styra/bestämma över oppositionens val av företrädare.

Fast när det gäller Centerpartiet så är ju det här inget nytt, det är något som jag känner igen från kommunalpolitiken i Bollnäs där Centerpartiet kontinuerligt gör aktiva val av oppositionens företrädare.

Men vad vet jag det här är kanske Centerpartiets nya strategi, att i enlighet med vad som enbart sker i diktaturer: Själva välja sina motståndare d.v.s välja sin opposition.

Det märkliga är ju att Socialdemokraterna är inne på samma linje i landstinget.

 

Ann-Renée Forsström

Ersättare i Landstingsstyrelsen för Vänsterpartiet

 

Kopiera länk