artikel

Sänkta löner fel väg att gå

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson kommenterar Finanspolitiska rådets kommentarer till Budgetpropositionen.
– Finanspolitiska rådet visar återigen tydligt på det Borg velat förneka, dvs att syftet med regeringens politik är att pressa lönerna nedåt och att det är på så sätt regeringen hoppas att nya jobb ska skapas.

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson kommenterar Finanspolitiska rådets kommentarer till Budgetpropositionen.

– Finanspolitiska rådet visar återigen tydligt på det Borg velat förneka, dvs att syftet med regeringens politik är att pressa lönerna nedåt och att det är på så sätt regeringen hoppas att nya jobb ska skapas.

– Inte ens i den ekonomiska krisen har regeringen förstått att det är efterfrågan på jobb som måste till för att folk ska kunna ta ett jobb. Och det ansvaret har regeringen inte velat ta. De väljer en ineffektiv och ohållbar ekonomisk politik.

– Att pressa ned lönerna utvecklar inte ett lands ekonomi, snarare tvärtom. Om man vill skapa jobb finns det nödvändiga offentliga investeringar att göra i vård, skola, infrastruktur och bostadsbyggandet. Inte minst är det viktigt att rädda jobben i kommunerna. En sådan politik skapar jobb, håller uppe lönerna och minskar inkomstskillnaderna.

– Vidare synliggör rådet de värderingar som styr den ekonomiska politiken, dvs att genom diskriminering i skattesystemet och genom "piskpolitik" förmå människor att söka och ta jobb. Det finns ingen tilltro till den enskilde individen och dess vilja och förmåga att bidra till samhället.

För mer information:
Ulla Andersson, 070 – 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64

 

 

Kopiera länk