artikel

Många människor som valt att bli socialdemokrater eller har lagt sin röst på dem.

Många människor som valt att bli socialdemokrater eller har lagt sin röst på dem, har förmodligen gjort det för att socialdemokratin medverkat till att samhället har varit starkt när den enskilda människan känt sig svag. I det läget har socialdemokratin varit en rörelse som stått för gemenskap och delaktighet.
Idag finns inte den kopplingen lika självklart längre, bandet av lojalitet har töjts lite väl mycket och håller på att gå av.

Visst är det nya tider! Men det är inte det som är problemet för socialdemokratin, problemet är snarare slitaget i  tilliten. Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden!

Idag har värnet mot marknaden monterats ned. I stället har man införlivat marknadens principer (avreglering, privatisering, konkurrensutsättning och utförsäljning) och klyftorna ökar!

Om detta finns att läsa i en 6 sidor lång artikel i Ordfront 5/2009

Med anledning av ovanstående behövs Vänsterpartiet mer än någonsin, det enda parti som faktiskt försvarar den ”lilla” människan.

Vänsterpartiet försöker hålla värn mot marknaden. Vi säger Nej till utförsäljning, privatisering och avreglering av det offentliga. ”Det vi medborgare äger gemensamt”. Skattepengar skall inte gå ner i fickorna på privata intressen.

Vänsterpartiet bevakar och kommer att fortsätta bevaka krav på de fackliga kollektivavtalen eller kollektivavtalsenliga villkor.(Vilket vi varit tämligen ensam om i Gävleborgs län).

Vänsterpartiet vill ha en skola för alla, (utbildning på lika villkor). Friskolor bildar särintressen som ökar klyftorna, därför är Vänsterpartiet emot friskolor. Vi tycker att endast gemensamma, kommunala/statliga skolor skall skattefinansieras.

Vänsterpartiet vill få stopp på hetsjakten av sjuka! Vi vill bl.a. att rehabiliteringsansvaret måste ligga hos arbetsgivaren.

När det gäller arbetslösheten vill Vänsterpartiet att alla skall ha rätt till heltid och att man på sikt förkortar arbetstiden. Det leder till en mer rättvis fördelning av arbetstillfällen och möjlighet till självförsörjning.

Vänsterpartiet sviker inte löftet till arbetarrörelsen och därför behövs vi mer än någonsin idag!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Yvonne Oscarsson Vänsterpartiet  

Kopiera länk