artikel

Gör barnkonventionen till svensk lag

Barnkonventionen fyllde 20 år den 20:e november. Det firades på en stor fest i Stockholm med kungligheter, europeiska ministrar och andra höjdare. Fest är bra men det återstår mycket att göra för barns rättigheter även i Sverige. Vänsterpartiet anser att det är dags att ge barnkonventionen den tyngd den bör ha och göra den till svensk lag.

FN:s barnrättskommitté har i år återigen kritiserat Sverige utifrån hur vi följer barnkonventionen. Att gömda och papperslösa barn inte har rätt till skolgång kritiseras. Att papperslösa barn bara har begränsade rättigheter till vård kritiseras. Barnrättskommittén ser allvarligt på att barn på ungdomshem tvångsisoleras. Man trycker på att Sverige måste se till att barnets bästa verkligen utreds och bedöms i asylprocessen. De menar också att Sverige bättre bör förebygga självmord bland barn och att skyddet för barn som utsätts för människohandel måste stärkas. På ett övergripande plan kritiserar de Sverige för att vi inte har gett barnkonventionen ställning som svensk lag.

Genom att lyfta in barnkonventionen i lagstiftningen skulle barns rättigheter stärkas i hela samhället. Domstolar skulle kunna döma direkt utifrån den och myndigheter och beslutsfattare skulle bli tvungna att ta barns rättigheter på allvar på ett helt annat sätt än idag. Från Norge vet vi att en sådan modell har gjort mycket för att förändra synen på hur man får behandla barn och att barn själva alltid måste få komma till tals i frågor som rör dem.

Att fira barnkonventionen är bra, men arbetet för att förbättra barns ställnings måste hela tiden fortsätta. Nu är det dags att göra barnkonventionen till svensk lag.

Ulla Andersson, Gävle

Riksdagsledamot Vänsterpartiet

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Distriktsordförande Vänsterpartiet Gävleborg

 

 

 

 

 

Kopiera länk